Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

MONITORISANJE DEČJIH PRAVA UOBLASTI OBRAZOVANJA NAKOSOVUIzveštaj 1 – 2009/10Projekat “Promovisanje dečjih prava u oblasti obrazovanja”Priština, septembar 2010SHOQATA KOSOVARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE FËMIJËKOSOVAR ASSOCIATION FOR HUMAN AND CHILDREN’S RIGHTS43

More magazines by this user
Similar magazines