Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

FALENDERIMKy raport u hartua falë kontributit të personelit dhe bashkëpunëtorëve të Qendrës për Arsim tëKosovës (KEC) dhe të Shoqatës Kosovare për të Drejtat e Njeriut dhe të Fëmijës (KAHCR),si dhe të shkollave pjesëmarrëse në projekt. Kontribut të veçantë kanë dhënë z. Veton Sylhasidhe z. Arben Shala, të cilët i kanë përmbledhur të dhënat nga Rajoni i Prishtinës dhe Rajoni iPrizrenit, si dhe kanë komentuar draftin e këtij raporti..Të gjithëve u shprehim falënderimet më të sinqerta për kontributin e dhënë.5

More magazines by this user
Similar magazines