Report of the situation of children's rights in the field of education

kec.ks.org

Report of the situation of children's rights in the field of education

Tabela 13. Perceptimi i nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve për relevancën e njohuriveqë ofron shkollaa) NxënësitCikli Grupi Pajtohemplotësisht1I synuarKontrollShkolla ofron njohuri relevante për jetën e nxënësitPajtohem Nuk Nuk pajtohemNuk e dipjesërisht pajtohem aspakGjithsej8300 911 237 179 228 985584.2% 9.2% 2.4% 1.8% 2.3% 100.0%6967 745 183 192 181 826884.3% 9.0% 2.2% 2.3% 2.2% 100.0%Gjithsej 15267 1656 420 371 409 181232I synuar7355 891 293 251 229 901981.6% 9.9% 3.2% 2.8% 2.5% 100.0%Kontroll6598 786 229 270 207 809081.6% 9.7% 2.8% 3.3% 2.6% 100.0%Gjithsej 13953 1677 522 521 436 17109b) PrindëritCikli Grupi Pajtohemplotësisht1I synuarKontrollShkolla ofron njohuri relevante për jetën e nxënësitPajtohem Nuk Nuk pajtohemNuk e dipjesërisht pajtohem aspakGjithsej7851 977 144 130 133 923585.0% 10.6% 1.6% 1.4% 1.4% 100.0%5465 632 152 103 100 645284.7% 9.8% 2.4% 1.6% 1.5% 100.0%Gjithsej 13316 1609 296 233 233 156872I synuar6445 839 166 158 130 773883.3% 10.8% 2.1% 2.0% 1.7% 100.0%Kontroll5812 756 195 173 151 708782.0% 10.7% 2.8% 2.4% 2.1% 100.0%Gjithsej 12257 1595 361 331 281 14825c) MësimdhënësitCikli Grupi Pajtohemplotësisht1I synuarKontrollShkolla ofron njohuri relevante për jetën e nxënësitPajtohem Nuk Nuk pajtohemNuk e dipjesërisht pajtohem aspakGjithsej388 78 1 0 1 46882.9% 16.7% .2% .0% .2% 100.0%350 65 2 8 1 42682.2% 15.3% .5% 1.9% .2% 100.0%Gjithsej 738 143 3 8 2 894224I synuar392 70 2 7 3 47482.7% 14.8% .4% 1.5% .6% 100.0%Kontroll318 63 2 6 1 39081.5% 16.2% .5% 1.5% .3% 100.0%Gjithsej 710 133 4 13 4 864

More magazines by this user
Similar magazines