Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Prehľad dostupných

Prehľad dostupných funkcií Prehľad Menu ................................................................... 49 Funkcie dostupné v jednotlivých režimoch snímania....... 57 Dostupné režimy blesku................................................... 58 Import záznamu do PC Inštalácia softvéru ............................................................ 59 Možnosti dodávaného softvéru ........................................ 61 Iné Dostupné počty záberov/dĺžky záznamov ....................... 63 Prehľad ikon na LCD displeji ............................................ 66 Podrobnejšie informácie o fotoaparáte (α Handbook) ....... 69 Riešenie problémov.......................................................... 70 Bezpečnostné upozornenia ............................................. 74 Technické údaje............................................................... 78 Index................................................................................. 83 Tento návod je určený pre viacero modelov dodávaných s rôznymi objektívmi. Označenie modelov sa líši v závislosti od dodávaných objektívov. Dostupné modely sa líšia v závislosti od krajín/regiónov. Označenie modelu Objektív NEX-C3A E16 mm NEX-C3D E18 – 55 mm a E16 mm NEX-C3K E18 – 55 mm SK 8

Príprava fotoaparátu Kontrola dodávaného príslušenstva Najskôr si zistite označenie modelu vášho fotoaparátu (str. 8). Dodávané príslušenstvo sa líši v závislosti od modelu. Číslo v zátvorkách indikuje počet kusov daného príslušenstva. x Hlavné príslušenstvo • Nabíjačka BC-VW1 (1) • Sieťová šnúra (1) (nedodáva sa v USA ani v Kanade) • Nabíjateľný akumulátor NP-FW50 (1) • USB kábel (1) • Popruh na plece (1) • Blesk HVL-F7S (1)/ Puzdro na blesk (1) • CD-ROM disk (1) – Aplikačný softvér pre fotoaparáty α – α Handbook (Príručka pre fotoaparáty α) • Návod na použitie (Tento návod) (1) x NEX-C3A • E16 mm objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou/ Predný kryt objektívu (1) (nasadený na fotoaparáte) x NEX-C3D • E16 mm objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou/ Predný kryt objektívu (1)/ Zadný kryt objektívu (1) • E18 – 55 mm transfokačný objektív/Predný kryt objektívu (1) (nasadený na fotoaparáte)/ Slnečné tienidlo objektívu (1) x NEX-C3K • E18 – 55 mm transfokačný objektív/Predný kryt objektívu (1) (nasadený na fotoaparáte)/ Slnečné tienidlo objektívu (1) Príprava fotoaparátu SK 9