Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Pro zobrazení funkce

Pro zobrazení funkce Help (Nápověda) klepněte na nabídku [Start] t [All Programs] (Programy) t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR ver. 3] nebo [Image Data Lightbox SR]. Informace podpory pro software „Sony Image Data Suite“ (pouze anglicky): http://www.sony.co.jp/ids-se/ CZ 66

Ostatní Počet snímků, které lze zaznamenat Po vložení paměťové karty do fotoaparátu a nastavení vypínače napájení do polohy ON (Zapnuto) se na LCD displeji zobrazí počet snímků, které lze zaznamenat (tento údaj platí za předpokladu fotografování s aktuálním nastavením). Poznámky • Pokud bude žlutě blikat číslo „0“ (počet snímků, které lze zaznamenat), je paměťová karta plná. Vložte jinou paměťovou kartu nebo vymažte snímky na aktuální paměťové kartě (strana 25). • Pokud bude žlutě blikat nápis „NO CARD“ (Žádná karta), není vložena žádná paměťová karta. Vložte paměťovou kartu x Dostupná doba záznamu videosekvencí a počet snímků, které lze zaznamenat Snímky Tabulka uvádí přibližný počet snímků, které lze zaznamenat na paměťovou kartu naformátovanou prostřednictvím tohoto fotoaparátu. Tyto hodnoty byly zjištěny testováním standardních paměťových karet Sony. Uvedené hodnoty se mohou lišit podle podmínek fotografování. Velikost snímků: L 16 M Poměr stran: 3:2 * (Jednotky: snímky) Kapacita Kvalita 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB Standardní kvalita 386 781 1 587 3 239 6 406 Vysoká kvalita 270 548 1 116 2 279 4 510 RAW & JPEG 74 154 319 657 1 304 RAW 106 220 452 928 1 840 * Pokud je položka [Aspect Ratio] (Poměr stran) nastavena na [16:9], můžete pořídit větší počet snímků, než který je uveden v tabulce výše [neplatí pro soubory RAW]). CZ 67 Ostatní