Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

2 Koncem akumulátoru

2 Koncem akumulátoru stlačte zajišťovací páčku a zasuňte akumulátor až na doraz. Zajišťovací páčka Příprava fotoaparátu 3 Zavřete kryt. x Kontrola zbývající kapacity akumulátoru Zbývající kapacitu lze zkontrolovat pomocí následujících indikátorů a procentních údajů zobrazených na LCD displeji. Zbývající kapacita akumulátoru Vysoká Nízká „Akumulátor je vybitý.“ Nelze pořizovat žádné další snímky. Poznámka •Za určitých okolností nemusí být zobrazená zbývající kapacita správná. z Co je to akumulátor „InfoLITHIUM“? Akumulátor „InfoLITHIUM“ představuje lithium-iontový akumulátor, který disponuje funkcemi pro komunikaci a výměnu informací týkajících se provozního stavu s vaším fotoaparátem. Při použití akumulátoru „InfoLITHIUM“ se bude zbývající kapacita akumulátoru zobrazovat v procentech podle provozního stavu vašeho fotoaparátu. CZ 14

x Vyjmutí akumulátoru Vypněte fotoaparát, ujistěte se, že nesvítí indikátor přístupu a posuňte zajišťovací páčku ve směru šipky. Dbejte na to, aby akumulátor nevypadl. Zajišťovací páčka Nasazení/sejmutí objektivu Fotoaparát je dodáván s nasazeným objektivem. Pro nasazení jiných objektivů postupujte podle níže uvedených kroků. Před nasazením nebo sejmutím objektivu nastavte vypínač napájení fotoaparátu do polohy OFF (Vypnuto). 1 2 Pokud je nasazena krytka nebo přepravní víčko, sejměte je z fotoaparátu nebo objektivu. • Abyste zabránili vniknutí prachu nebo nečistot dovnitř fotoaparátu, provádějte výměnu objektivu rychle a na bezprašném místě. Vyrovnejte bílé značky na objektivu a fotoaparátu a nasaďte objektiv. • Pro zabránění vniknutí prachu do fotoaparátu držte fotoaparát tak, aby byla přední strana fotoaparátu nakloněna směrem dolů. Příprava fotoaparátu Bílé značky CZ 15