Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Poznámka • Snímky

Poznámka • Snímky zaznamenané na paměťové kartě SDXC nelze importovat nebo přehrávat na počítačích nebo AV zařízeních, která nejsou kompatibilní se souborovým systémem exFAT. Před připojením k fotoaparátu se ujistěte, že je zařízení kompatibilní se souborovým systémem exFAT. Při připojení fotoaparátu k nekompatibilnímu zařízení můžete být vyzváni k naformátování paměťové karty. Nikdy neformátujte paměťovou kartu na základě této výzvy, protože by došlo k vymazání všech dat na paměťové kartě. (exFAT představuje souborový systém používaný u paměťových karet SDXC.) Příprava fotoaparátu x Vyjmutí paměťové karty Otevřete kryt, ujistěte se, že nesvítí indikátor přístupu a stlačte paměťovou kartu. Indikátor přístupu Poznámky • Pokud svítí indikátor přístupu, nevyjímejte paměťovou kartu nebo akumulátor a nevypínejte napájení. Mohlo by dojít k poškození dat. •Před nasazením nebo sejmutím blesku nastavte vypínač napájení fotoaparátu do polohy OFF (Vypnuto). Nasazení blesku Pokud chcete během fotografování používat blesk (součást příslušenství), nasaďte jej na fotoaparát. Při zvednutí bude blesk aktivován a při sklopení deaktivován. Před nasazením nebo sejmutím blesku nastavte vypínač napájení fotoaparátu do polohy OFF (Vypnuto). CZ 18

1 Nasaďte blesk do konektoru Smart Accessory Terminal na fotoaparátu. 2 3 Utažením šroubu blesk upevněte. Pokud chcete používat blesk, nejdříve jej zvedněte. • Výchozí nastavení je [Autoflash] (Automatický blesk). Změna nastavení - viz strana 40. • Jestliže nehodláte blesk používat, sklopte jej. Příprava fotoaparátu Poznámky • Blesk je napájen z fotoaparátu. Během nabíjení blesku bude na LCD displeji blikat indikátor . Pokud bliká tento indikátor, nelze stisknout tlačítko spouště. • Blesk zcela zasuňte do konektoru na fotoaparátu a pevně utáhněte šroub. Ujistěte se, že je blesk k fotoaparátu řádně připevněn. z Přenášení blesku Pouzdro pro blesk lze snadno upevnit k ramennímu popruhu. Pokud nebudete blesk používat, vložte jej do pouzdra, aby byl chráněn před poškozením. CZ 19