Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Autofocus

Autofocus Mode (Režim automatického ostření) Precision Dig. Zoom (Jemný digitální zoom) Face Detection (Detekce tváří) Smile Shutter (Snímání úsměvu) Smile Detection (Detekce úsměvu) Soft Skin Effect (Efekt měkké pleti) Shooting Tip List (Seznam rad při fotografování) Display Contents (Zobrazení na LCD displeji) Výběr způsobu automatického ostření. (Single-shot AF (AF pro jednotlivé snímky)/ Continuous AF (Kontinuální AF)) Nastavení digitálního zoomu. Automatické rozpoznání tváří osob a odpovídající nastavení zaostření a expozice. (Off (Vypnuto) (Vypnuto)/Auto (Automaticky) (Automaticky)/Child Priority (Priorita dětí)/Adult Priority (Priorita dospělých)) Kdykoliv fotoaparát rozpozná úsměv, automaticky aktivuje spoušť. (On (Zapnuto)/Off (Vypnuto)) Nastavení citlivosti funkce Smile Shutter (Snímání úsměvu) (Snímání úsměvu) pro rozpoznávání úsměvů. (Big Smile (Velký úsměv)/Normal Smile (Normální úsměv)/Slight Smile (Malý úsměv)) Nastavení úrovně funkce Soft Skin Effect (Efekt měkké pleti). (High (Vysoká)/Mid (Střední)/Low (Nízká)/Off (Vypnuto)) Umožnění přístupu ke všem radám při fotografování. Změna informací zobrazovaných na obrazovce záznamu. (Disp. Basic Info (Zobrazení základních informací)/ Display Info. (Zobrazení informací)/No Disp. Info. (Žádné zobrazení informací)) CZ 50

x Image Size (Velikost snímků) Můžete nastavit velikost snímků, poměr stran atd. Still (Snímek) Image Size (Velikost snímků) Aspect Ratio (Poměr stran) Quality (Kvalita) Výběr velikosti snímků. (3:2: L: 16M/ M: 8.4M/ S: 4.0M 16:9: L: 14M/ M: 7.1M/ S: 3.4M) Výběr poměru stran. (3:2/16:9) 3D Panorama (3D panoramatický záběr) Image Size (Velikost snímků) Panorama Direction (Směr panoramatického pohybu) Panorama (Panoramatický záběr) Image Size (Velikost snímků) Panorama Direction (Směr panoramatického pohybu) Movie (Videosekvence) Image Size (Velikost snímků) Výběr kompresního formátu. (RAW/RAW & JPEG/Fine (Vysoká kvalita)/Standard (Standardní kvalita)) Výběr velikosti 3D panoramatických fotografií. (16:9/Standard (Standardní)/Wide (Širokoúhlé)) Výběr směru pohybu fotoaparátu při pořizování 3D panoramatických fotografií. (Right (Doprava)/Left (Doleva)) Výběr velikosti snímků. (Standard (Standardní)/Wide (Širokoúhlé)) Výběr směru pohybu fotoaparátu při pořizování panoramatických fotografií. (Right (Doprava)/Left (Doleva)/Up (Nahoru)/Down (Dolů)) Výběr velikosti snímků. (1 280 × 720 (vysoká kvalita)/1 280 × 720 (standardní kvalita)/VGA) Kontrola dostupných funkcí CZ 51