Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Zapnutí fotoaparátu a

Zapnutí fotoaparátu a nastavení data Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka pro nastavení data a času. Příprava fotoaparátu 1 2 Nastavením vypínače napájení do polohy ON (Zapnuto) zapněte fotoaparát. Zobrazí se obrazovka pro nastavení data a času. • Pro vypnutí fotoaparátu nastavte vypínač napájení do polohy OFF (Vypnuto). Stisknutím středu ovládacího kolečka potvrďte možnost [OK]. 3 Stisknutím levé nebo pravé části ovládacího kolečka vyberte vaši oblast a potom stiskněte střed ovládacího kolečka. CZ 20 4 Stisknutím levé nebo pravé části ovládacího kolečka vyberte jednotlivé položky a stisknutím horní nebo spodní části nebo otáčením ovládacího kolečka nastavte číselné hodnoty. Daylight Svg. (Letní čas): Zapnutí nebo vypnutí nastavení letního času. Date Format (Formát data): Výběr formátu pro zobrazení data. •Půlnoc je označena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.

5 Zopakujte krok 4 pro nastavení ostatních položek a potom stiskněte střed ovládacího kolečka. Poznámka • Pomocí tohoto fotoaparátu nelze vložit datum ke snímkům. Při použití softwaru „PMB“ uloženého na disku CD - ROM (součást příslušenství) můžete uložit nebo vytisknout snímky i s datem pořízení. Podrobné informace - viz nápověda „PMB Help“ (strana 65). x Změna nastavení data a času/kontrola aktuálního nastavení času Stiskněte tlačítko [Menu] (Nabídka) a vyberte nabídku [Setup] (Nastavení) t [Date/Time Setup] (Nastavení data/času) (strana 27, 56). x Uchování nastavení data a času Tento fotoaparát je vybaven vnitřní dobíjecí baterií pro uchování data, času a dalších nastavení bez ohledu na to, zda je napájení zapnuto nebo vypnuto nebo zda je vložen akumulátor. Podrobné informace - viz strana 80. Příprava fotoaparátu CZ 21