Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Tchèque

CZ 54 x Setup

CZ 54 x Setup (Nastavení) Můžete provést podrobná nastavení snímání nebo změnit nastavení fotoaparátu. Shooting Settings (Nastavení fotografování) AF Illuminator (Pomocné světlo AF) Red Eye Reduction (Redukce červených očí) Auto Review (Automatické prohlížení) Grid Line (Mřížka) Peaking Level (Úroveň zvýraznění obrysů) Peaking Color (Barva pro zvýraznění obrysů) Histogram (Histogram) MF Assist (Asistent ručního ostření) Color Space (Barevný prostor) SteadyShot (Stabilizátor) Release w/oLens (Uvolnění spouště bez objektivu) Long Exposure NR (RŠ u dlouhé expozice) Nastavení pomocného světla AF pro usnadnění automatického ostření v tmavých místech. (Auto (Automaticky)/Off (Vypnuto)) Použití předblesku před pořízením snímku s bleskem pro zabránění efektu červených očí. (On (Zapnuto)/Off (Vypnuto)) Nastavení doby zobrazení snímku ihned po jeho pořízení. (10 Sec (10 s)/5 Sec (5 s)/2 Sec (2 s)/Off (Vypnuto)) Zobrazení mřížky pro usnadnění nastavení kompozice snímků. (On (Zapnuto)/Off (Vypnuto)) Zvýraznění obrysů zaostřených částí specifickou barvou. (High (Vysoká)/Mid (Střední)/Low (Nízká)/Off (Vypnuto)) Nastavení barvy použité pro zvýraznění obrysů. (White (Bílá)/Red (Červená)/Yellow (Žlutá)) Zobrazení histogramu pro grafické znázornění rozložení jasu. (On (Zapnuto)/Off (Vypnuto)) Zobrazení zvětšeného obrazu při ručním ostření. (No Limit (Žádný limit)/5 Sec (5 s)/2 Sec (2 s)/Off (Vypnuto)) Změna rozsahu reprodukce barev. (sRGB/AdobeRGB) Nastavení kompenzace chvění fotoaparátu. (On (Zapnuto)/Off (Vypnuto)) Nastavení, zda má spoušť pracovat, pokud není nasazen objektiv. (Enable (Povolit)/Disable (Zakázat)) Nastavení redukce šumu pro fotografování s dlouhou expozicí. (On (Zapnuto)/Off (Vypnuto))

High ISO NR (RŠ při vysokém ISO) Movie Audio Rec (Záznam zvuku videosekvence) Nastavení redukce šumu pro fotografování s vysokou citlivostí ISO. (Auto (Automaticky)/Weak (Nízká)) Nastavení zvuku při záznamu videosekvence. (On (Zapnuto)/Off (Vypnuto)) Custom Key Settings (Nastavení uživatelských tlačítek) Left Key Setting (Nastavení levého tlačítka) Right Key Setting (Nastavení pravého tlačítka) Soft key B Setting (Nastavení funkčního tlačítka B) Přiřazení funkce levému tlačítku na ovládacím kolečku. (Shoot Mode (Režim fotografování)/Shoot. Tips (Rady při fotografování)/Drive Mode (Režim snímání)/AF/MF Select (Výběr AF/MF)/Autofocus Mode (Režim automatického ostření)/Autofocus Area (Oblast automatického ostření)/Precision Dig. Zoom (Jemný digitální zoom)/ISO/White Balance (Vyvážení bílé)/Metering Mode (Režim měření)/DRO/Auto HDR/Creative Style (Kreativní snímek)/Flash Mode (Režim blesku)/Flash Compensation (Kompenzace blesku)/MF Assist (Asistent ručního ostření)/Not set (Není nastaveno)) Přiřazení funkce pravému tlačítku na ovládacím kolečku. (Shoot Mode (Režim fotografování)/Shoot. Tips (Rady při fotografování)/Drive Mode (Režim snímání)/AF/MF Select (Výběr AF/MF)/Autofocus Mode (Režim automatického ostření)/Autofocus Area (Oblast automatického ostření)/Precision Dig. Zoom (Jemný digitální zoom)/ISO/White Balance (Vyvážení bílé)/Metering Mode (Režim měření)/DRO/Auto HDR/Creative Style (Kreativní snímek)/Flash Mode (Režim blesku)/Flash Compensation (Kompenzace blesku)/MF Assist (Asistent ručního ostření)/Not set (Není nastaveno)) Přiřazení funkce funkčnímu tlačítku B. (Shoot Mode (Režim fotografování)/Shoot. Tips (Rady při fotografování)/Drive Mode (Režim snímání)/AF/MF Select (Výběr AF/MF)/Autofocus Mode (Režim automatického ostření)/Precision Dig. Zoom (Jemný digitální zoom)/ISO/White Balance (Vyvážení bílé)/ Metering Mode (Režim měření)/DRO/Auto HDR/ Creative Style (Kreativní snímek)/Flash Mode (Režim blesku)/Flash Compensation (Kompenzace blesku)/MF Assist (Asistent ručního ostření)) CZ 55 Kontrola dostupných funkcí