De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009

Compacte clusteruniversiteit 1950-2010

Opgave

Kostenoverwegingen en efficiencywensen zijn van

alle tijden, maar des te meer sinds universiteiten hun

eigen huisvesting moeten betalen. Het geeft toch te

denken dat juist veel van de speciaal voor de UvA

ontworpen gebouwen uit de jaren zestig, zoals het

Swammerdaminstituut aan de Eerste Constantijn

Huygensstraat, de Narwal op het Bickerseiland en

het Maupoleum aan de Jodenbreestraat, al weer

verdwenen zijn. Dat de VU niet meer uit de voeten

kan met haar campusgebouwen uit de jaren zeventig

is ook opvallend. Groter is dus kennelijk lang niet

altijd flexibeler.

De waardering onder professoren voor het Oudemanhuispoortcomplex

heeft ook een flinke verandering

doorgemaakt. In de Frederikspleinvoorstellen van

vroeger wilden zij weg van de OMHP, nu voeren de

juristen actie om op de OMHP te blijven. Daarbij wordt

het argument ‘verlies aan identiteit’ genoemd. Dat

blijkt op meerdere vlakken een belangrijk dilemma.

Het College van Bestuur van de UvA wil al jaren haar

corporate identity in steen laten zien, met grote hoge

logo’s die van verre zichtbaar zijn. Vele medewerkers en

studenten hechten minder aan die corporate identity,

maar meer aan de identiteit van hun eigen opleiding of

instituut. Zij vrezen verloren te gaan in grote flexibele

clusters. In die zin zou de slogan uit het instellingsplan

“klein binnen groot” veel verder geconcretiseerd

moeten worden.

De onderlinge verwevenheid tussen de instellingen

UvA en HvA zal moeilijk blijken. De verwevenheid met

de stad doet daar nog een schepje bovenop, zeker als de

clusters groter worden. Er ligt nog een grote opgave.

Dick Schuiling (d.schuiling@uva.nl) is docent aan de opleiding Planologie van

de Universiteit van Amsterdam.

Literatuur

Iersel, M. Van & A. Jenniskens (2008) Verbinding Roeterseiland en

Amstelcampus; kansen voor verbetering van het gebied rondom de campussen

van de UvA en HvA, LAgroup, Amsterdam

Jonker, M. en D. Schuiling (1974) ‘Godshuis, gasthuis, ziekenhuis, medisch

centrum, cité medicale’, Wonen-TA/BK, nr. 24, p. 22-28

P. 247

Plan; maandblad voor ontwerp en omgeving (1970) ‘Interview met prof.ir. S.J. van

Embden; sleutelbegrippen: integratie en flexibiliteit’, nr.10, p. 671-673

Schuiling, D. (1972) ‘Universiteit helpt mee de bewoners de stad uit te jagen’, Folia,

nr. 24, p.5

Schuiling, D. (1972) ‘Het slopende bouwbeleid van de Amsterdamse Universiteit’,

De Groene Amsterdammer, nr. 17-23 oktober, p. 9

Schuiling, D. (1980) ‘Planvorming Binnengasthuis’, Rooilijn, nr. 6, p. 162-168

Werkgroep Binnengasthuisareaal (1980-1981) Naar een plan voor het

Binnengasthuisterrein deel 1 en 2, Amsterdam

Schuiling, D. (1982) ‘Bouw- en huisvestingsbeleid van de UvA 1950-2000’, Rooilijn,

nr. 6, p. 193-201

Schuiling, D. (1984) ‘Tweedehandsplanvorming op het BG- en WG-terrein’,

Rooilijn, nr. 1, p. 24-31

Souwer, G. (2000) ‘De krappe kleren van de UvA; drie eeuwen van het ene

kapelletje naar het ander’, Folia, jg. 53, nr. 38, p. 6-8

foto: Hilde van Wijk

More magazines by this user
Similar magazines