De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn

Colofon

Uitgever

Rooilijn is een uitgave van de

Faculteit der Maatschappij en

Gedragswetenschappen, Afdeling

Geografie, Planologie en Internationale

Ontwikkelingsstudies van de

Universiteit van Amsterdam.

Bureauredactie en administratie

Rooilijn

Nieuwe Prinsengracht 130

1018 VZ Amsterdam

Telefoon: 020 525 4365

Telefax: 020 525 4051

Email: info@rooilijn.nl

Internet: www.rooilijn.nl

Kopij

De redactie stelt spontane toezending

van voorstellen voor artikelen op prijs.

Auteursrichtlijnen treft u aan op

www.rooilijn.nl of kunnen worden

opgevraagd bij de bureauredactie.

Advertenties

Tarieven kunnen worden opgevraagd

bij de bureauredactie.

Prijzen jaarabonnement 2009

40,00 euro voor particulieren

64,00 euro voor instellingen

26,50 euro voor studenten

Prijs los nummer

7,50 euro exclusief verzendkosten

Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Colofon

P. 230

Abonnementen worden jaarlijks

stilzwijgend verlengd, tenzij uiterlijk

vóór 1 november schriftelijk is

opgezegd.

Rooilijn

Jg. 42 / Nr. 4 / 2009

Oplage: 11.100

ISSN 13802860

Redactie

Annemarie Maarse (hoofdredacteur),

Bart Sleutjes (eind- en beeldredacteur),

Arend Jonkman (bureauredacteur),

Maarten Rottschafer (penningmeester),

Manuel Aalbers, Jelle Adamse,

Wilma Bakker, Els Beukers, Marjolein

Blaauboer, Margot Deerenberg,

Sebastian Dembski, Albertine van

Diepen, Mendel Giezen, Joram

Grünfeld, Nadav Haran, Eva Heinen,

Carla Huisman, Femke Kloppenburg,

Marije Koudstaal, Melika Levelt, Sabine

Meier, Renee Nycolaas, Olivia Somsen,

Andrew Switzer, Ineke Teijmant,

Frans Thissen, Els Veldhuizen, Rick

Vermeulen, Samantha Volgers,

Clémentine Vooren, Hilde van Wijk

Nummerredactie

Carla Huisman, Annemarie Maarse,

Ineke Teijmant, Frans Thissen,

Samantha Volgers

Rechten

© Auteurs en Universiteit van

Amsterdam, Afdeling Geografie,

Planologie en Internationale

Ontwikkelingsstudies.

Deze uitgave heeft geen commercieel

oogmerk. Getracht is alle rechthebbenden

te achterhalen. Diegenen

die menen alsnog aanspraak te kunnen

doen op gelden worden verzocht

contact op te nemen met de redactie.

Artikelen uit Rooilijn mogen niet

worden verveelvoudigd, opgeslagen

of openbaar gemaakt zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming

van de redactie.

Ontwerp en productie

LandofPlenty (Antoin Buissink)

Fotografie

Alle fotografie door Marcel Heemskerk

tenzij anders vermeld.

Drukwerk

Dékavé, Alkmaar

More magazines by this user
Similar magazines