De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009

Redactioneel

Redactioneel

Roeterseiland wordt bouwput

P. 231

De Universiteit van Amsterdam is in verbouwing. Na de afronding van

het Science Park in de Watergraafsmeer is het Roeterseiland aan de beurt.

De Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen heeft Rooilijn

medio 2008 benaderd met het verzoek een speciale uitgave over de

verbouwingsplannen voor het Roeterseiland te maken. Alhoewel Rooilijn

doorgaans geen uitgaven in opdracht maakt, vond de redactie dit een

bijzondere kans. Rooilijn kan bij uitstek de plannen voor het Roeterseiland

in een breder perspectief plaatsen. Naast de informatiebrieven en glossy

folders met toekomstplaatjes die tot het standaardrepertoire van de

communicatie-afdeling behoren, kan met deze speciale uitgave van

Rooilijn dieper op de achtergrond van de verbouwing worden ingegaan.

In deze special komen verschillende invalshoeken aan bod. Dick Schuiling,

al jarenlang werkzaam aan de UvA, geeft een historisch overzicht van de

relatie tussen universiteit en stad. Met name na de Tweede Wereldoorlog

heeft de UvA tal van verbouwingsplannen gemaakt die stuk voor stuk

na breed verzet, soms onder leiding van Schuiling zelf, op de plank zijn

beland. Met de huidige plannen wordt het tij gekeerd. Dit keer gaan ze

écht door! De drie decanen van de faculteiten die straks het Roeterseiland

zullen ‘bewonen’, de vice-voorzitter van het College van Bestuur en een

studentenvertegenwoordiger treden met elkaar in gesprek over nut en

noodzaak van de verbouwing en de punten die nog aandacht verdienen.

De architect van de nieuwbouw, Simon Allford, geeft een toelichting op

de plannen en presenteert in het beeldkatern de toekomstbeelden van het

vernieuwde Roeterseiland. Naast concrete bijdragen over de verbouwing

van het Roeterseiland, kijkt een aantal auteurs met wat meer afstand naar

de plannen. Arnold Reijndorp en Robert Kloosterman, beiden verbonden

aan de UvA, kijken respectievelijk naar de rol van campusvorming op het

publieke domein en de rol van de UvA voor Amsterdam als kennisstad.

Monique Arkesteijn en Alexandra den Heijer gaan in op campusvorming

in het algemeen. Zef Hemel en Ton Schaap, ten slotte, bekijken de

verbouwing van het Roeterseiland van een hoger schaalniveau als

onderdeel van de aanpak van de Wibautas.

De redactie heeft met veel plezier aan dit extra nummer gewerkt en hoopt

met deze bijdrage meer inzicht te geven in het hoe en waarom van de

toekomstige bouwput.

Annemarie Maarse

Hoofdredacteur Rooilijn (annemarie@rooilijn.nl)

More magazines by this user
Similar magazines