De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Roeterseiland: Van Complex naar Campus

P. 273

Edward de Haan:

Geen campus zonder

studentenhuisvesting

aan specialistische masters? Du Perron

verwacht dat niet. Opleidingen zullen niet

samensmelten tot een brede gammaopleiding,

maar zullen eerder een palet aan

opleidingen vormen, met brede naast meer

gespecialiseerde opleidingen. “En dat maak

je mogelijk door de faculteiten bij elkaar te

zetten. Er moet voor de Rechtenfaculteit

natuurlijk wel de inhoudelijke meerwaarde

zijn, anders heeft verhuizen geen zin. Ik

moet meteen zeggen dat in mijn faculteit

niet iedereen overtuigd is van die meerwaarde.

Het vervelende is dat er zelfs een

beweging de andere kant op is. Mensen

willen heel graag op een bepaalde locatie

blijven en willen daarom niet meer over

die inhoudelijke samenwerking nadenken.

Zouden ze zeggen: ‘die samenwerking is

een goed idee’, dan stemmen ze ook in

met verhuizen, terwijl ze dat niet willen.”

Wansbeek gaat in die samenwerking nog

een stapje verder, of liever gezegd hij licht

een tipje van de sluier op over vergevorderde

toekomstplannen. “Meerwaarde

krijg je door samen een kindje te maken.

Misschien niet zo’n gelukkige metafoor als

je met z’n drieën bent, maar juist door deze

drie faculteiten bij elkaar te zetten genereer

je meerwaarde. Er wordt op dit moment

met de drie faculteiten serieus gesproken

over een tweede University College: alleen

voor de UvA, Engelstalig en met een breed

bachelorprogramma.” Paul Doop rekent

voor dat als het College van Bestuur als

doel heeft tien procent van de studenten

in de toekomst op de een of andere manier

een honoursprogramma aan te bieden, een

tweede University College geen overbodige

luxe is. Het eerste University College telt

900 plaatsen, waarvan 450 naar buitenlandse

studenten gaan en 225 naar de VU.

Daardoor krijgt slechts een klein gedeelte

van het huidige potentieel goede UvAstudenten

een kans. De uiterst representatieve

Artisbibliotheek, “die zoveel wijsheid

uitstraalt”, wordt nu al voor het nieuwe

University College gereserveerd.

Economies of scale en

massaliteit

Het Roeterseiland is volgens Doop voor de

drie grote faculteiten bijzonder geschikt,

niet in de laatste plaats vanwege de grote

collegezalen. Het gaat om circa vijftienduizend

studenten. Weliswaar zijn die niet

allemaal tegelijk, alle dagen van de week,

aanwezig, maar als ze er zijn verplaatsen ze

zich continu. De Haan voegt hieraan toe:

“Wanneer bij een college met vijfhonderd

studenten twee groepen binnen tien minu-

More magazines by this user
Similar magazines