De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Tegels rechtleggen in de Wibautstraat

P. 289

In oktober 2007 presenteerde het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer de conceptvisie

Wibaut aan de Amstel. Het doel is een volwaardige stadsentree vanaf de

A10 tot aan de oostelijke binnenstad te realiseren, met daaraan culturele en

onderwijsvoorzieningen, overheidsinstituties, levendige woonbuurten en het

stedelijke knooppunt Amstelstation. Zef Hemel en Ton Schaap, respectievelijk

adjunct-directeur en stedenbouwkundige van de Dienst Ruimtelijke Ordening van

de gemeente Amsterdam, geven een toelichting op het project.

“Voor het project Wibaut aan de Amstel

kwam het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

bij de wethouder van de centrale stad”,

vertelt Zef Hemel. “Het stadsdeel had

hulp nodig bij het verwezenlijken van

haar plannen. Het project was te groot

voor het stadsdeel alleen. Toen is het

Projectbureau Wibaut aan de Amstel

opgericht; een coalitie tussen de centrale

stad en het stadsdeel”. Ton Schaap vult

aan dat het logischer was geweest ook het

stadsdeel Centrum te betrekken bij het

projectbureau maar dat zou het project

volgens de wethouder onnodig ingewikkeld

maken. Bovendien heeft het stadsdeel

Centrum al veel grote projecten, zoals het

rode loper-project en de herinrichting van

het Leidseplein. Er is simpelweg te weinig

geld beschikbaar om op dit moment

mee te doen aan de plannen rondom de

Wibautstraat, aldus Ton Schaap.

Rond de Wibautstraat zijn verschillende

ontwikkelingen gaande, waarop het

projectbureau aansluit. De grootste ont-

wikkelingen zijn de verbouwingen van

de UvA op het Roeterseiland en de HvA

aan de Wibautstraat. Ton Schaap spreekt

over ‘cadeautjes’. De gemeente is alleen

verantwoordelijk voor de herprofilering

van de Wibautstraat en de inrichting van

de openbare ruimte. De herontwikkeling

van grote complexen langs de straat zijn

dan natuurlijk zeer welkom voor het

vormgeven aan de ‘facelift’ van de as.

Verblijfskwaliteit

De Wibautstraat is één van de weinige

straten in Amsterdam waar infrastructuur

onder de grond is gebracht; de

metrolijn. Het verhogen van de kwaliteit

op het maaiveld wordt vaak als argument

genoemd om zoveel mogelijk infrastructuur

onder de grond te brengen, maar

dat is in de Wibautstraat nooit gelukt.

Het is een weinig geliefde straat bij

Amsterdammers en de verblijfskwaliteit

laat te wensen over. Ton Schaap

heeft hier wel een verklaring voor:

“Toen de metrolijn af was, was het geld

More magazines by this user
Similar magazines