Views
6 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc • Opatrywanie urazów kończyny górnej za pomocą chusty trójkątnej Składanie chusty trójkątnej Unieruchomienie ręki za pomocą temblaka dużego 1 2 Opatrywanie przedramienia (kolejne etapy) 1 2 3 Opatrywanie stawu barkowego (kolejne etapy) 46

7. Pierwsza pomoc w zranieniach, skaleczeniach i ranach Zasady postępowania z ranami kończyn Przytomny poszkodowany ranny w rękę lub nogę podczas udzielania pierwszej pomocy powinien siedzieć albo leżeć. Pierwszą czynnością jest uniesienie kończyny i mocne uciśnięcie rany (przez materiał opatrunkowy), by zatamować krwawienie. Następnie ranę przykrywa się czystym (jałowym) opatrunkiem (znacznie większym niż samo zranione miejsce), który przymocowuje się bandażem lub chustą trójkątną. W takcie wykonywania tych czynności kończyna cały czas musi być uniesiona. Opatrunek powinien ściśle przylegać, ale nie może być zbyt ciasny, aby nie utrudniać krążenia. Rękę należy unieruchomić, np. za pomocą temblaka podtrzymującego, nogę zaś unieść i podeprzeć. Chusta trójkątna złożona dwukrotnie wzdłuż najdłuższej krawędzi (tzw. bandaż szeroki) nadaje się do opatrywania stawu kolanowego i łokciowego czy do wykonania małego temblaka. Chustę złożoną trzykrotnie wzdłuż najdłuższej krawędzi (w tzw. bandaż wąski) można stosować do opatrywania ran na prostych częściach kończyn. Rozłożonej chusty można używać do wykonania opatrunków dłoni, stóp oraz stawu barkowego i biodrowego lub też do wykonania dużego temblaka. Zasady postępowania z ranami głowy, twarzy i szyi Rany części twarzowej czaszki (twarzoczaszki) można uciskać opatrunkiem, natomiast rany w części mózgowej czaszki (mózgoczaszki) w żadnym wypadku nie • Opatrywanie urazów głowy 1 2 Opatrunek głowy (czepiec) 1 2 Opatrunek głowy (turban) 47