Views
7 months ago

Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8

DZIAŁ 1.

DZIAŁ 1. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc Oparzenie I stopnia objawia się zaczerwienieniem skóry (rumień) i obrzękiem. Poszkodowany odczuwa ból i pieczenie. Rumień nie powoduje uszkodzenia skóry i goi się w ciągu kilku dni. Oparzenie II stopnia charakteryzuje się powstaniem pęcherzy i uszkodzeniem naskórka, skóry właściwej oraz ścian naczyń krwionośnych. Wydzielający się płyn tkankowy tworzy pod naskórkiem pęcherze • Kolejne etapy postępowania z oparzeniem 1 2 Zdjęcie ozdób i schłodzenie oparzonego fragmentu bieżącą wodą Zmoczenie opatrunku wodą 3 4 Założenie m okrego opatrunku Mokry opatrunek należy trzymać do ustąpienia bólu, ok. 15–20 minut Należy wezwać pogotowie lub zawieźć poszkodowanego do szpitala, jeśli: ● oparzeniu uległo dziecko poniżej 5 lat elektryczności, środków chemicznych, lub osoba dorosła powyżej 60 lat; promieniowania jonizującego, pary pod ● doszło do oparzenia dróg oddechowych, ciśnieniem; oczu, uszu, krocza, rąk lub stóp; ● rana oparzeniowa pokrywa cały obwód ● powierzchnia oparzenia przekracza 5% szyi, tułowia lub kończyny; powierzchni ciała u osób poniżej 16 lat ● zostały uszkodzone wszystkie warstwy i 10% – u osób powyżej 16 lat; skóry, łącznie z warstwą podskórną (oparzenie III ● oparzenie jest spowodowane działaniem stopnia). 68

10. Wpływ wysokiej temperatury na organizm człowieka (zjawisko to jest nazywane białym krwotokiem). Skóra jest czerwona i wrażliwa na dotyk. Poszkodowany odczuwa dotkliwy, piekący ból. Oparzenie dotyczy prawie całej grubości skóry właściwej, przy czym mieszki włosowe i gruczoły łojowe nie są naruszone. Oparzenie III stopnia cechuje się martwicą całej grubości skóry. Skóra blednie, a cebulki włosów są widoczne w postaci czerwonych punkcików. Powstające rany są nazywane ranami płaczącymi, ponieważ podsiąkają płynem z osocza krwi. Takie oparzenie często powoduje również uszkodzenie mięśni znajdujących się pod skórą. Obumarłe tkanki są częściowo śnieżnobiałe, woskowe; bywają też brunatnoczarne. W oparzeniach III stopnia zniszczeniu ulegają zakończenia nerwowe, dlatego też w polu uszkodzenia często nie ma reakcji bólowej. Oparzenie IV stopnia objawia się martwicą nie tylko skóry, lecz także tkanek leżących głębiej. Najczęściej jest to zwęglenie fragmentu ciała spowodowane płomieniem. Ocena rozległości oparzeń Uszkodzenie skóry spowodowane oparzeniem niszczy naturalną barierę ochronną organizmu i otwiera drogę chorobotwórczym bakteriom. Wszystkie oparzenia mogą skutkować wystąpieniem zakażenia – tym większego, im większa jest powierzchnia zniszczonej skóry. Na podstawie rozległości oparzenia można przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsu. W obliczaniu powierzchni niewielkich oparzeń można się posłużyć regułą dłoni. Dłoń poszkodowanego z wyprostowanymi i złączonymi palcami stanowi ok. 1% powierzchni jego ciała. Do obliczania powierzchni większych oparzeń można zastosować regułę dziewiątek (u dorosłych) i regułę piątek (u małych dzieci). Reguły dziewiątek i piątek wyjaśniono w tabeli. Znajomość tych reguł ułatwia szybkie określenie stopnia oparzenia i podjęcie właściwej decyzji. CZĘŚĆ CIAŁA POWIERZCHNIA CIAŁA (W PROCENTACH) reguła dziewiątek (dorośli) reguła piątek (dzieci) Głowa 9 20 Kończyna górna (ręka) Przód tułowia 9 10 18 (2 × 9) 20 (2 × 10) Tył tułowia 18 (2 × 9) 20 (2 × 10) Kończyna dolna (noga) 18 (2 × 9) 10 Krocze 1 – reguła dłoni reguła dziewiątek SSReguły obliczania rozległości oparzeń reguła piątek Pierwsza pomoc w oparzeniach Głównym celem pierwszej pomocy przy oparzeniach jest zredukowanie ciepła, które nadal uszkadza tkanki. Osoby oparzone wymagają natychmiastowej pomocy. 69