Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Bilag 3Selvvurderet helbred og funktionsevneNu stiller jeg nogle spørgsmål om forhold som kan have betydning for dit helbredDet første spørgsmål er om dit helbred lige nu.1. Generelt, vil du sige at dit helbred er:?(Læs svar kategorierne op...)[ ] Fremragende 1[ ] Vældig godt 2[ ] Godt 3[ ] Mindre godt 4[ ] Dårligt 52. Begrænser dit helbred dig i at udføre lettere aktiviteter som f.eks. at flytte et bordeller støvsuge?(Til int: Hvis IP nævner at han/hun ikke udfører aktiviteten – spørg da om det er pga. helbredsproblemer)[ ] Ja, meget begrænset 1[ ] Ja, lidt begrænset 2[ ] Nej, slet ikke begrænset 33. Begrænser dit helbred dig i at gå flere etager op ad trapper?(Til int: Hvis IP nævner at han/hun ikke udfører aktiviteten – spørg da om det er pga. helbredsproblemer)[ ] Ja, meget begrænset 1[ ] Ja, lidt begrænset 2[ ] Nej, slet ikke begrænset 31130 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines