Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Psykisk sundhedKapitel 06Tabel 6.1 Psykisk sundhed - køn, alder og oprindelseslandI IndvandrereI Efterkommere IDanmark Ex- Irak Iran Libanon/ Pakistan Somalia Tyrkiet Pakistan Tyrkiet Danmark(18-66 år) Jugoslavien Palæstina (18-39 år)GennemsnitsscoreKønKvinder 72 58 51 59 51 61 62 61 66 66 70Mænd 78 58 57 65 61 70 64 70 71 70 75Alder18-29 år 70 70 64 64 64 69 71 71 68 68 7130-39 år 74 59 53 64 54 66 62 67 70 63 7440-49 år 74 57 48 62 50 66 59 60 - - -50-66 år 76 45 46 58 48 57 56 61 - - -Alle 74 58 54 62 55 65 64 65 68 67 72Alle - standardiseret* 74 56 51 61 53 65 59 64 69 68 72Signifikant lavere end etniske danskereSignifikant højere end etniske danskere*) Køns- og aldersstandardiseret- Ingen deltagereAlle etniske minoritetsgrupper har en signifikant lavere scorefor psykisk sundhed sammenlignet med etniske danskere.Gennemsnitsscoren varierer for indvandrergrupperne fra51, 53 og 56 for indvandrere fra Irak, Libanon/Palæstina ogEx-Jugoslavien til en score på henholdsvis 61, 64 og 65 forindvandrere fra Iran, Tyrkiet og Pakistan. Til sammenligningscorer etniske danskere i gennemsnit 74 på spørgsmålene ompsykisk sundhed.Sammenlignes efterkommere fra Tyrkiet og Pakistan medetniske danskere i alderen 18-39 år, ses en betydelig mindrevariation: fra en gennemsnitsscore på henholdsvis 68 og 69blandt efterkommere fra Tyrkiet og Pakistan til en gennemsnitsscorepå 72 for etniske danskere i alderen 18-39 år.Fordelingen af selvvurderet psykisk sundhed for kvinder ogmænd efter oprindelsesland er vist i figur 6.148 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines