Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Kapitel 07RygningTabel 7.1 Dagligrygere - køn, alder og oprindelseslandI IndvandrereI Efterkommere IDanmark Ex- Irak Iran Libanon/ Pakistan Somalia Tyrkiet Pakistan Tyrkiet Danmark(18-66 år) Jugoslavien Palæstina (18-39 år)ProcentKønKvinder 24 27 8 16 30 6 6 27 7 30 18Mænd 26 43 34 40 51 35 27 60 35 45 25Alder18-29 år 20 32 24 21 36 19 28 47 21 36 2030-39 år 23 40 18 23 41 19 13 51 21 47 2340-49 år 26 39 28 36 47 23 23 44 - - -50-66 år 29 25 23 38 38 12 8 22 - - -Alle 25 35 23 30 40 18 19 44 21 38 21Alle - standardiseret* 25 33 21 30 40 22 13 40 22 43 21Signifikant lavere end etniske danskereSignifikant højere end etniske danskere*) Køns- og aldersstandardiseret- Ingen deltagereDagligrygereDagligrygere er her defineret som personer, der har svaret”Ja” på spørgsmålet: ryger du dagligt?Den højeste andel dagligrygere findes blandt indvandrere fraLibanon/Palæstina (40%), Tyrkiet (40%) og Ex-Jugoslavien(33%). Andelen af dagligrygere er i disse indvandrergruppersignifikant højere sammenlignet med etniske danskere.Blandt indvandrere fra Somalia er 13% dagligrygere, hvilketer signifikant lavere sammenlignet med etniske danskere(25%). Se tabel 7.1.Andelen af dagligrygere er også signifikant højere blandttyrkiske efterkommere (43%) sammenlignet med etniskedanskere i alderen 18-39 år (21%).Andelen af dagligrygere hos indvandrere og efterkommerefra Pakistan ligger på samme niveau (22%), og det gælderstort set også indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet (40%og 43%). Det støtter antagelsen om, at forældres rygevanerspiller en betydelig rolle for udviklingen af børn og ungesrygevaner. 5,7,8Ser man på andelen af dagligrygere efter alder (tabel 7.1) erbilledet langt fra entydigt. Blandt indvandrere fra Somalia ogPakistan er forekomsten for eksempel lavest i den ældste aldersgruppe(8% og 12%). Blandt iranere og etniske danskereer andelen, der ryger, højere i de ældste aldersgrupper (38%og 29%).Figur 7.1 viser andel dagligrygere opdelt efter køn og oprindelsesland.Etniske minoriteters sundhed53

More magazines by this user
Similar magazines