Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Kapitel 02MetodeTabel 2.3 Vægtning og standardisering af dataInterviewdata* Faktiske tal** Standardiseret***ProcentDårligt selvvurderet helbred 11 10 10Danmark Rygsygdom 15 14 14Ryger dagligt 26 25 25Dårligt selvvurderet helbred 26 23 29Tyrkiet Rygsygdom 26 25 26Ryger dagligt 44 44 37*) Ubearbejdede data – ikke vist i denne rapport.**) Vægtet i forhold til køns- og alderssammensætningen blandt alle indvandrere fra Tyrkiet, som bor i Danmark.***) Beregnet i forhold til hvordan forekomsten af fx rygsygdom havde set ud, hvis køns- og aldersfordelingenblandt indvandrere fra Tyrkiet havde været som blandt etniske danskere.Tabel 2.3 viser påvirkningen efter bearbejdning af data på talfor henholdsvis dårligt selvvurderet helbred, rygsygdom ogandel dagligrygere.Tallene i den første kolonne angiver værdier, som de ville haveset ud, hvis der ikke havde været foretaget nogen form forbearbejdning. I den anden kolonne angives værdier, efter atdata er vægtet. I tabel 2.3 er der kun vist værdier for etniskedanskere og indvandrere fra Tyrkiet. I den tredje kolonneangives de standardiserede værdier. Som det fremgår aftabellen, har en standardisering kun betydning for værdier forindvandrere fra Tyrkiet, eftersom den etnisk danske køns- ogaldersfordeling er brugt som standard.Etniske minoriteters sundhed23

More magazines by this user
Similar magazines