Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Kapitel 09Fysisk aktivitetFigur 9.3 Fysisk aktivitet højst én gang om ugen* - køn og oprindelseslandPctPct6557575656514242 41 4237 37 3837383524 2528262021IrakTyrkietLibanon/PalæstinaSomaliaPakistanIranEx- DanmarkJugoslavien (18-66 år)Tyrkieteft.Pakistaneft.Danmark(18-39 år)KvinderMænd*) Aldersstandardiserede raterDen største kønsforskel ses hos indvandrere fra Somalia, hvorflere kvinder (56%) end mænd (37%) dyrker fysisk aktivitethøjst en gang om ugen. Blandt indvandrere fra Libanon/Palæstina er der også stor forskel mellem kvinder og mænd,idet 42% kvinder dyrker fysisk aktivitet højst én gang omugen sammenlignet med 56% mænd.Blandt kvindelige indvandrere fra Irak (65%), Tyrkiet (57%) ogSomalia (56%) dyrker mere end hver anden fysisk aktivitethøjst en gang om ugen mod ca. hver fjerde (24%) blandtetnisk danske kvinder.Blandt mandlige indvandrere fra Irak (57%), Tyrkiet (51%) ogLibanon/Palæstina (56%) dyrker mere end halvdelen fysiskaktivitet højst en gang om ugen mod hver fjerde (25%) blandtetnisk danske mænd.Figur 9.4 viser andelen som dyrker fysisk aktivitet højst engang om ugen efter alder og oprindelsesland.Etniske minoriteters sundhed69

More magazines by this user
Similar magazines