Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Меню с

Меню с настройки 2 За подробности относно операцията 1 стр. 80 Настройките по подразбиране са отбелязани с . Файл # Памет Избира метод, който се използва за поставяне на номера на файловете с изображения. On Off Поставя в последователност номерация на файловете, дори ако папката за запис или носителят за запис бъдат променени, или ако всички изображения бъдат изтрити. Започва от 0001 всеки път, когато папката бъде променена, или всеки път, когато датата на записа бъде променена, когато използвате папките с дати. Когато папката за запис съдържа файл, поставя се номер, който е с едно по-голям от най-големия номер. Когато папката за запис съдържа файл, поставя се номер, който е с едно по-голям от най-големия номер. Нулиране Нулира номерата на файловете. Номерацията се връща в положение “0001”. Когато папката за запис съдържа файл, поставя се номер, който е с едно по-голям от най-големия номер. Изберете [Enter] в [Reset]. Име на папката Името на папката по подразбиране (100MSDCF и т.н.) може да бъде променено с име на папката по дата, за да можете да подреждате папките си по дата на записа и да възпроизвеждате. Std. form Date form Избира име на папка по подразбиране. Избира име на папката по дата. Всеки път, когато датата се промени, ще бъде създадена нова папка. • Папката и изображенията, запазени в папката по подразбиране, ще запазят имената си. • Ако изберете [Date form], името на папката ще се изведе както следва: Пример: A B A: Име на папката 100

За подробности относно операцията 1 стр. 80 B: Y (последната цифра) / ММ / DD Избор на папка Когато сте избрали папка със стандартна форма, и когато съществуват две или повече папки, Вие можете да изберете папката за запис, в която да се съхраняват изображенията. 1 Изберете [Select folder], след това натиснете B на контролния бутон. 2 Изберете желана папка като използвате v/V на контролния бутон, след това натиснете централната част на контролния бутон. • Не можете да изберете папка, когато сте задали [Date form]. Нова папка Създава папка в носителя за запис, за съхранение на изображенията. Меню с настройки 101