Views
5 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Настройка на

Настройка на баланса на белия цвят ISO WB D-R DEC Обикновено фотоапаратът автоматично регулира цветните тонове. Въпреки това и Вие можете да ги настроите в зависимост от светлинните условия. 1 Изведете екрана с режим на настройка на баланс на бялото с помощта на функционалния диск и бутона Fn (стр. 43). 2 Изберете желания режим на баланс на белия цвят като използвате v/V на контролния бутон. 3 За да изберете [AWB], натиснете централната част на контролния бутон. За да изберете нещо, различно от [AWB], прегледайте всяка процедура. AWB (Автоматичен баланс на белия цвят) (Предварително настроен баланс на белия цвят) K * (температура на цветовете) Автоматично регулира баланса на белия цвят. Регулира баланса на белия цвят към специфичен светлинен източник (вижте по-долу). Регулира температурата на цветовете. Филтърът CC (Компенсация на цветовете) също се настройва (стр. 47). (Обичаен баланс на белия цвят) Запомня основния баланс на белия цвят (стр. 48). * K: съкращение от “Kelvin” (единица за температура на цветовете) Предварително настроен баланс на белия цвят Изберете опция, която да е подходяща за определен източник на светлина. Използвайте тази функция, ако не можете да постигнете желания цвят в режим [AWB]. 1 Изведете екрана с режим на настройка на баланс на белия цвят като използвате функционалния диски бутона Fn (стр. 43). 2 Изберете предварително настроен баланс на белия цвят като използвате v/V на контролния бутон, след това натиснете B. 3 Изберете желания източник на светлина като използвате b/B на контролния бутон или контролния диск, след това, ако е необходимо, извършете настройките като използвате v/V на контролния бутон. • Можете да регулирате баланса на белия цвят между +3 и -3 (при флуоресцентно осветление +4 до -2). • Ако регулирате към позицията +, температурата на цветовете се увеличава и изображението става червеникаво. Ако регулирате към позицията -, температурата на цветовете и изображението избледняват. • 1 стъпка се равнява приблизително на 10 mired*. * Mired: Единица, която показва качеството на преобразуване на цветовете във филтрите за цветна температура. 46

4 Натиснете централната част на контролния бутон. (Daylight) (Shade) (Cloudy) (Tungsten) (Fluorescent) (Flash) ( : Настройка по подразбиране) Регулира за снимки на открито, на обекти, осветени от слънцето. Регулира за снимки на сенчести места при ясно време. Регулира за снимки при облачно време. Регулира за снимки на места, където светлинните условия се променят бързо, като например на парти или при ярка светлина, като например фотографско студио. Регулира за снимки на флуоресцентно осветление. Регулира за снимки с помощта на светкавицата. • За подробности относно баланса на белия цвят t стр. 17. • Ако светлината на околната среда е от натриеви или живачни лампи, Вие не можете да постигнете правилен баланс на белия цвят заради характеристиките на светлинния източник. Препоръчително е да използвате светкавица, за да подсилите околната светлина. Температура на цветовете Можете да зададете баланс на белия цвят като използвате температурата на цветовете. Въз основа на използването на зададена температура на цветовете като стандарт, цветовете могат да бъдат компенсирани от G (зелен) към M (магента), също както при използването на CC (компенсация на цветовете) филтър за фотографиране. • Когато задавате температура на цветовете, измерена чрез измервателя на цветовете, препоръчваме тест-изображение преди да направите истинската снимка. 1 С помощта на функционалния диск и бутона Fn изведете екрана с режим на настройка на баланс на бялото(стр. 43). 2 Изведете екрана с температура на цветовете като използвате V на контролния бутон, след това натиснете B. Използване на функциите за снимане 3 Задайте температура на цветовете като използвате v/V/b/B на контролния бутон. • Изберете цифра (хиляди или стотици) за температура на цветовете като използвате b/B, след това задайте стойността на избраната цифра като използвате v/V. • Температурата на цветовете може да бъде избрана в рамките между 2500K и 9900К. 4 Изберете област за настройка на СС филтъра, с помощта на B, след това, ако е необходимо, задайте CC филтъра v/V. 47