Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Извеждане на

Извеждане на хистограма Хистограмата и данните за записа на изведеното изображение могат да бъдат изведени. Бутон (Увеличаване) Контролен бутон Натиснете v на контролния бутон, за да изведете хистограмата в режим на възпроизвеждане на единично изображение. Натиснете отново v на контролния бутон, за да се върнете в режим на възпроизвеждане на единично изображение. • Можете да избирате изображения като използвате b/B. • Можете да увеличавате изображения като използвате бутона (Увеличаване). Когато изображението съдържа много светли или много тъмни места, тези места се осветяват в дисплея с хистограмата (предупреждение за ограничение на осветеността). 74

z Относно хистограмата Тъмно Светло Брой пиксели Хистограмата е разпределението на осветеността, която показва колко пиксела от определен тип осветеност съществуват в изображението. Хистограмата за този фотоапарат показва осветеността в хоризонталната ос (наляво е тъмната част, надясно е светлата част), а броят на пикселите се показва във вертикалната ос. Компенсацията на експонацията ще промени хистограмата. По-долу има пример. За подробности относно пикселите t стр. 17. Използвайте компенсация на експонацията към положителната страна. Записът с компенсация на експонацията към положи-телната страна осветява цялото изображение, като цялата хистограма се измества към светлата част (вдясно). Ако използвате компенсация на експонацията към отрицателната страна, хистограмата се измества на другата страна. И двата края на хистограмата съдържат само данни за 100 % черно или бяло*. Ето защо, когато по-късно прехвърлите данните на компютър, за да компенсирате, няма да Ви бъде възможно да възстановите областта, която е потъмнена/избеляла. Проверката на хистограмата Ви позволява предварително да разберете състоянието на изображението. * За да бъдем по-точни, цветовете на изображението са в схемата RGB. Затова белият цвят е равен на R255, G255, B255, а черният цвят на R0, G0, B0. Използване на функциите за преглед 75