Views
6 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

За

За подробности относно операцията 1 стр. 60 • Когато изберете единичен Bracket, ако бутонът на затвора бъде натиснат наполовина и отпуснат за допълнителна светлина, във визьора се появява индикация “br 1”, а за светлина от светкавицата – “Fbr 1”. Когато записът започне, индикацията показва номера на следващото изображение, например “br 2”, “br3”. Bracket запис с баланс на белия цвят Въз основа на избрания баланс на белия цвят и температурата на цветовете/CC филтър се записват три изображения докато температурата на цветовете автоматично се променя. Една снимка записва три кадъра от едно изображение в следния ред: “снима с нормален баланс на белия цвят”, “Към страната – (снимка с по-бледи цветове)” и “Към страна + (снимка с по-червеникав оттенък)”. ( : Настройка по подразбиране) (Bracket: WB (L)) (Bracket: WB (H)) Променя баланса на белия цвят с десет mired*, когато записвате изображения. Променя баланса на белия цвят с двадесет mired*, когато записвате изображения. * Mired: Единица за индикация на качеството при преобразуването на цветовете във филтъра с температура на цветовете. • Само последното записано изображение се извежда в режим на моментно възпроизвеждане (стр. 84). 64

Настройка на експонацията Можете ръчно да увеличите стойността на експонацията, определена от фотоапарата. Използвайте този режим, когато не сте постигнали правилна експонация, например, когато обектът и фонът имат силен контраст (тъмен и светъл). Контролен диск Бутон +/– (експонация) Натиснете бутона +/– (експонация) и завъртете контролния диск, за да регулирате експонацията. Към +: Осветява изображението. 0: Експонацията е зададена автоматично от фотоапарата. Към –: Затъмнява изображението. Към - Към + Нивото на компенсация се извежда в Ev скалата на LCD екрана и във визьора. Използване на функциите за снимане • За подробности относно експонацията t стр. 16 • Експонацията се компенсира на стъпки от 1/3 в рамките на ± 2.0EV. • Можете да проверите резултата от компенсацията на експонацията, като използвате хистограмата (стр. 74). 65