Views
8 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Запазване на

Запазване на файлове с изображения и имена на файловете Файловете с изображения, записани с Вашия фотоапарат, са групирани като папки на носителя за запис. Пример: За потребители на Windows XP • Разширението може да не се изведе в зависимост от компютъра. • За повече информации относно папките вижте стр. 100 и 101. A Папка, съдържаща файлове на изображения, които са записани с този фотоапарат. (Първите три цифри показват номера на папката.) B Можете да създадете папка по дата (стр. 100). • Не можете да записвате/възпроизвеждате изображения в папката “MISC”. • Ако в индекс екрана за преглед на файлове изтриете папка, освен последната папка, номерът на съответната папка става неизползваем. • Файловете с изображения се наименуват както следва. ssss (номер на файла) е обозначение за номер от 0001 до 9999. Цифровите стойности на файл с RAW данни и отговарящият му JPEG файл с изображение са еднакви. – JPEG файл: DSC0ssss.JPG – JPEG файлове (Adobe RGB): _DSCssss.JPG – Файлове с RAW данни (различни от Adobe RGB): DSC0ssss.ARW – Файлове с RAW данни (Adobe RGB): _DSCssss.ARW 112

Преглед на изображения, запазенo на компютър, с помощта на Вашия фотоапарат Тази част описва работа с компютър в Windows среда. Когато файл с изображение, копиран на компютър, вече не е на носителя за запис, Вие можете отново да прегледате изображението на фотоапарата като копирате файла с изображението от компютъра на носителя за запис. • Ако не сте променяли имената на файловете, зададени от фотоапарата, пропуснете стъпка 1. • Възможно е да не успеете да прегледате изображението в зависимост от размера му. • Възпроизвеждането на изображения, редактирани с компютър или записани с други фотоапарати, не е гарантирано на този фотоапарат. • Ако не съществува папка, в която да запазите файла с изображение, създайте нова папка (стр. 101) и след това копирайте файла с изображението. 2 Копирайте файла с изображението в папка на носителя за запис в следния ред. 1 Щракнете с десния бутон върху файла с изображение, след това щракнете върху[Copy]. 2 Щракнете два пъти върху папката [Removable Disk] или [Sony MemoryStick] в [My Computer]. 3 Щракнете с десния бутон върху папката [sssMSDCF] в [DCIM], след това щракнете върху [Paste]. • sss е обозначение за номер от 100 до 999. 1 Щракнете с десния бутон върху файла с изображение, след това щракнете върху [Rename]. Променете името на файла на “DSC0ssss“. Въведете номер от 0001 до 9999 за обозначението ssss. Използване на компютър 1 2 • Ако се появи съобщение за потвърждение на презапис, въведете различен номер. • Може да се появи разширение на файла в зависимост от настройките на компютъра. Разширението на неподвижно изображение е JPG. Не променяйте разширението. 113