Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

За

За подробности относно операцията 1 стр. 80 Индекс формат Можете да изберете форматиране в индекс екран от следните настройки. 16 images (16 изображения) Извежда 16 изображения на екрана. 9 images (9 изображения) Извежда 9 изображения на екрана. 4 images (4 изображения) Извежда 9 изображения на екрана. File browser (Браузър на файловете) Извежда 6 изображения на екрана от папка в папка. 16 изображения 9 изображения 4 изображения Браузър на файловете 90

За подробности относно операцията 1 стр. 80 Меню за възпроизвеждане 2 Настройката по подразбиране е отбелязана с . Възпроизвеждане на кадри в последователност Възпроизвежда записаните изображения в поредност като възпроизвеждането става на 5-секундни интервали (Изреждане на кадри). Изберете [Enter] в [Slide Show]. Изреждането на кадри започва. За да приключите с изреждането на кадри, натиснете V на контролния бутон или MENU. • По време на изреждане на кадри, можете да изведете предходно/следващо изображение като използвате b/B. • Можете да въведете режим на пауза/възпроизвеждане при изреждането на кадри като използвате централната част на контролния бутон. • Можете да включите/изключите данните на записа като използвате бутона (Дисплей). DPOF настройка Когато използвате фотоапарата, Вие можете да определите изображенията и техния брой преди да отпечатате изображенията в магазин или на Вашия принтер. MarkedImages All on card Отпечатва само избраните изображения. Следвайте процедурата по-долу. Отпечатва всички изображения на носителя за запис. Следвайте процедурата по-долу. • Не можете да маркирате файлове с RAW данни. • За да отпечатате с естествени цветове изображение, записано в режим Adobe RGB, принтерът трябва да бъде съвместим с DCF2.0 цветова схема. • Можете да определите и брой на изображенията до 9. За да маркирате избрани изображения 1 Изберете [MarkedImages] в [ DPOF set]. 2 Изберете изображения, които желаете да маркирате, като използвате b/B на контролния бутон, след това изберете броя на разпечатките като използвате v/V (увеличава с v и намалява с V). На избраните изображения се появява знакът (DPOF set) и броят на изображенията се избира. Меню за възпроизвеждане • За да отмените избора, неколкократно натиснете V, за да премахнете знака (DPOF set). 3 За да маркирате други изображения, повторете стъпка 2. 4 Натиснете централната част на контролния бутон. На избраните изображения се появява знака (DPOF set) и екранът се връща в режим на извеждане на менюто. 91