Views
2 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

6 Натиснете

6 Натиснете бутона AEL (AE в заключено положение) на фотоапарата, за да тествате светкавицата. • Ако светкавицата не светне, променете позицията на фотоапарата, светкавицата или обекта. 7 Проверете отново двете светкавици, за да се уверите, че са напълно заредени. Натиснете бутона на затвора, за да направите снимката. • Изключете режима на безжична светкавица след като приключите със снимките. (Можете да изключите фотоапарата или светкавицата поотделно, или да прикрепите външната светкавица към фотоапарата и да изберете различен режим на работа със светкавицата, както е показано на стр. 54.) Ако вградената светкавица се използва докато режимът на безжична светкавица е все още включен, ще се получат неточни експонации. • Можете да изберете настройка за безжична светкавица на фотоапарата и на самата светкавица поотделно. За да настроите фотоапарата, вижте стр. 54. За да настроите външната светкавица, вижте приложеното към нея ръководство за експлоатация. Ако операцията и функцията на бутона AEL (AE в заключено положение) бъдат променени Когато използвате безжична светкавица, препоръчваме Ви да настроите [AEL button] (стр. 93) в положение [AE hold] или [ AE hold] в менюто Custom. Ако изберете настройка, която се връща след като бутонът бъде отпуснат ([AE toggle]/[ AE toggle]), фотоапаратът е в режим на запис с бавна синхронизация, докато индикацията “AEL” се появява във визьора и на LCD екрана. При всяко светване на светкавицата режимът на запис с бавна синхронизация се включва и изключва. Относно позицията на фотоапарата и светкавицата Този фотоапарат използва светлината от вградената светкавица, за да изпрати сигнал до външната светкавица. Обърнете внимание на следните точки, за да подсигурите правилното предаване на сигнала. • Записът с безжична светкавица трябва да бъде извършен в тъмна среда, като например в затворено помещение и др. • Поставете външната светкавица в сивата област, както е показно по-долу. A B A: Разстояние между фотоапарата и обекта B: Разстояние между външната светкавица и обекта Не поставяйте външната светкавица директно зад обекта. 56

Спецификации на външни светкавици при ISO 100 Разстояние от фотоапарата до обекта A Разстояние от светкавицата до обекта B HVL-F56AM Разстояние от светкавицата до обекта B HVL-F36AM Скорост на затвора Диафрагма Всички скорости на затвора Синхронизирана скорост 1/250 1/1000 Синхронизирана скорост 1/250 1/1000 F2.8 1.4 – 5m 1 – 5m 1 – 5m 1 – 2.5m 1 – 5m 1 – 4m 1 – 2m F4.0 1 – 5m 1 – 5m 1 – 3.5m 1 – 1.7m 1 – 5m 1 – 3m 1 – 1.5m F5.6 1 – 5m 1 – 5m 1 – 2.5m 1 – 1.2m 1 – 5m 1 – 2m – • Синхронизираната скорост на светкавицата на фотоапарата е 1/125 секунда с включена функция Super SteadyShot и 1/160 секунда с изключена функция Super SteadyShot. • Удвоете максималното разстояние, когато използвате чувствителност на фотоапарата ISO 400. Максималното разстояние е 5 m. Използване на функциите за снимане z Относно каналите на безжичната светкавица Веднага след като изберете безжичната светкавица, информацията за каналите на външната светкавица се прехвърля към фотоапарата. Променете каналите на външната светкавица, когато друг фотограф използва безжична светкавица наблизо, и когато неговата/нейната вградена светкавица включва Вашата външна светкавица. За да промените канала на външната светкавица, вижте приложеното към нея ръководство за експлоатация. Компенсация на светкавицата Когато снимате с помощта на светкавицата, Вие можете сами да регулирате количеството светлина без да се налага промяна на компенсацията на експонацията. Можете да промените експонацията на обект, който се намира в обхвата на светкавицата и да оставите непроменена експонацията на фона, който се намира извън обхвата на светкавицата. 1 Изведете екрана за режим на работа със светкавицата като използвате функционалния диск и бутона Fn (стр. 43). 2 Изберете компенсация на светкавицата като използвате V. 3 Изберете желаната стойност като използвате b/B на контролния бутон, след това натиснете централната част на контролния бутон. 57