Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Избор на

Избор на размер на изображението, който ще използвате Пиксел Много пиксели (високо качество на изображението и голям размер на файла) Малко пиксели (грубо качество на изображението, но малък размер на файла) Пример: Отпечатване в размер до А3/А3+** Пример: За създаване на интернет страници Настройката по подразбиране е отбелязана с . Размер на изображение* Препоръки за употреба Брой изображения Отпечатване L:10M По-голямо За запазване или отпечатване на важни изображения в размер А3/А3+** или А4. Малко Високо качество M:5.6M За отпечатване на изображения с висока плътност в размер А4 или А5 S: 2.5M За запис на повече изображения По-малко Много Грубо качество * Изображенията са записани в същото съотношение 3:2 като на фотографска хартия или картички и др. ** Този размер е по-голям от А3. Можете да отпечатвате изображения с рамка около изображение с размер A3. Избор на качество на изображение (съотношение на компресията) в комбинация (стр. 83) Можете да изберете съотношение на компресията, когато запазвате цифрови изображения. Когато изберете високо съотношение на компресията, изображението е с по-лошо качество на детайлите, но с по-малък размер. 18

Преди работа Идентификация на частите * Не докосвайте тези части директно. За подробности относно операциите вижте страниците, указани в скобите. Преди работа 1 Диск за избор на режим (31) 2 Бутон / (Drive) (60) 3 Бутон на затвора (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) 4 Контролен диск (33, 94) 5 Лампичка за таймера за автоматично включване (62) 6 Свързваща част за обектива* 7 Огледало* 8 Място за поставяне на обектив 9 Бутон за преглед на дълбочина (70) 0 Вградена светкавица* (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) qa Бутон Fn (Функции) (43) qs Диск с функции (42) qd Кукичка за раменна дръжка (21) qf Бутон за освобождаване на обектива (t ñòúïêà 2 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) qg Ключ за режим на фокусиране (71) qh DC-IN терминал (144) 1 Визьор (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) 2 Сензори за очите (97) 3 Ключ POWER (t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) 4 Бутон MENU (80) 5 Бутон (Дисплей) (26, 72) 6 Бутон (Изтриване) (t ñòúïêà 6 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) 7 Бутон (Възпроизвеждане) (t ñòúïêà 6 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) 8 LCD екран (22, 26) 9 Контролен бутон (v/V/b/B)(t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) За преглед: v: Бутон (Хистограма) (74) V: Бутон (Въртене) (76) 0 Централен бутон (t ñòúïêà 3 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”)/ Бутон Spot-AF (51) qa Жак REMOTE (Устройство за дистанционно управление) (144) qs Гнездо за аксесоари (145) qd Диск за настройка на диоптъра (t ñòúïêà 5 â ðúêîâîäñòâîòî “Ïúðâî ïðî÷åòåòå òîâà”) 19