Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Bulgare

Преглед в

Преглед в дълбочина Визьорът показва записаното изображение с най-широката възможна диафрагма. Промяната на диафрагмата влияе на остротата на обекта като създава несъответствие между остротата, която виждате във визьора и истинското изображение. Функцията за преглед Ви позволява да виждате изображенията със стойността на диафрагмата, която се използва за истинската снимка. Това Ви позволява да проверите приблизителната острота на обекта преди да записвате. Бутон за преглед в дълбочина Натиснете бутона за преглед в дълбочина, след като обектът бъде фокусиран. Докато задържате бутона натиснат, диафрагмата се стеснява, за да съвпадне със стойността, изведена във визьора. • • • • Относно диафрагмата и замъглените изображения t режим на приоритетно използване на диафрагмата (стр. 34) Изображението във визьора ще бъде по-тъмно, защото диафрагмата е стеснена (стойността на диафрагмата е по-голяма). Стойността на диафрагмата може да бъде променена по време на преглед. Когато фокусът не е фиксиран и бутонът за преглед е натиснат, Вие не можете да запишете изображение. За да запишете изображение, натиснете бутона за преглед в дълбочина докато z свети във визьора. Когато сте поставили обектив с функция за задържане на фокуса Вие можете да настроите фотоапаратът да извършва функция за преглед като използвате бутона за задържане на фокуса (стр. 93). • 70

Ръчно фокусиране Когато правилното фокусиране е трудно в режим на автоматичен фокус, Вие можете да го настроите ръчно. Пръстен за фокусиране Ключ за режим на фокусиране 1 Задайте ключа за режим на фокусиране в положение MF*. * MF: съкращение от ръчен фокус. 2 Завъртете пръстена за фокусиране на обектива, за да постигнете остър фокус. • В случай, че обектът може да бъде фокусиран в режим на автоматичен фокус, индикаторът z светва във визьора, когато фокусът бъде потвърден. Когато използвате широка фокусна рамка, се използва централната рамка, а когато използвате допълнителна фокусна рамка, се използва рамката, която сте избрали с визьора. • За да постигнете стабилна експонация в режим на ръчно фокусиране, фотоапаратът използва информация за разстояние, за да определи експонацията. За да подобри прецизността при информацията за разстояние, фотоапаратът нулира фокусното разстояние в положение (безкрайност), когато зададете ключа POWER в положение ON . Използване на функциите за снимане 71