Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Меню за запис

Меню за запис За подробности относно тази функция стр. 30 (Качество на изображението): Изберете качество на неподвижното изображение Избира качество на неподвижното изображение Добро Записва с високо качество (малка компресия). Стандартно • Когато дискът за избор на режим е в позиция (Auto), качеството на неподвижното изображение е [Fine]. Записва със стандартно качество (висока компресия).

Меню за запис За подробности относно тази функция стр. 30 Mode (Режим на запис): Избор на продължителен режим на заснемане Избира или не режим на работа с фотоапарата за продължителен запис, когато натиснете бутона на затвора. Multi Burst С едно натискане на бутона на затвора можете да запишете 16 изображения в последователност като неподвижно изображение. Размерът на изображения заснети в режим Multi Burst е 1М. Този режим е удобен, например, за да проверите формата си в определен спорт. Вие можете да изберете интервал за Multi Burst в режим Interval] (стр. 41) Изображенията се показват в редица на екрана на фотоапарата. Изображението се отпечатва като единично изображение с 16 рамки. Използване на менюто Светкавицата е настроена в позиция – (Без светкавица). Burst Записва максималния брой изображения последователно (обърнете се към следващата таблица), когато натиснете и задържите бутона за запис. Когато ”Recording” изчезне, можете да записвате следващо изображение. Светкавицата е настроена в позиция – (Без светкавица). Не записва в последователност. Относно [Multi Burst] • Вие можете успешно да възпроизвеждате изображения, записани в режим Multi Burst, като използвате следните процедури: - За да въведете пауза/възстановяване на възпроизвеждането: Натиснете на контролния бутон. - За да възпроизвеждате кадър по кадър: Натиснете в режим на пауза. Натиснете , за да възстановите възпроизвеждането в серия. • В режим Multi Burst не можете да използвате следните функции: - Smart zoom - Въвеждане на дата и час - Разделяне на серия от изображения, записани в режим Multi Burst - Изтриване на кадър в серия от изображения, записани в режим Multi Burst - Задаване на интервал между кадрите, различен от [1/30], когато (Camera) е зададен в положение [Auto]. • Когато възпроизвеждате серия от изображения, записани в режим Multi Burst с помощта на компютър или фотоапарат, които не притежават функция Multi Burst, изображението се извежда като едно, съставено от 16 кадъра.