Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Копиране на

Копиране на изображения на вашия компютър • Файловете с изображения се наименуват както следва. е обозначение за номер от 0001 до 9999. Цифровите стойности на файл с движещо се изображение, записан в режим движещо се изображение и отговарящият му индексен файл с изображение са еднакви. - Файл с неподвижно изображение: DSC0 .JPG - Файл с движещо се изображение: MOV0 .MPG Файлове с индексни изображения, записани в режим движещи се изображения: MOV0 .THM • За повече информации относно папките, вижте стр. 43 и 55.

Преглед на изображения, предварително копирани на компютър, с помощта на вашия фотоапарат (използване на “Memory Stick Duo”) Тази част описва работа с компютър в Windows среда. Когато файл с изображение, копиран на компютър, вече не е на “Memory Stick Duo”, можете да прегледате изображението отново на фотоапарата, като копирате файла с изображението от компютъра на “Memory Stick”. • Ако не сте променяли имената на файловете, пропуснете стъпка 1. • Възможно е да не успеете да прегледате изображението, в зависимост от размера му. • Изображения, редактирани с компютър или записани с други фотоапарати, може да не се възпроизведат на фотоапарата. • Ако не съществува папка, в която да запазите файла с изображение, създайте нова папка, след което копирайте файла с изображението (стр. 49). Копирайте файла с изображението в папка на “Memory Stick” в следния ред. Щракнете с десния бутон върху файла с изображение, след това щракнете върху [Copy]. Щракнете два пъти върху папката [Removable Disk] или [Sony Memory Stick] в [My Computer]. Щракнете с десния бутон върху папката [ MSDCF] в [DCIM], след това щракнете върху [Paste]. е обозначение за номер от 100 до 999. Щракнете с десния бутон върху файла с изображение, след което щракнете върху [Rename]. Променете името на файла на “DSC0 “. Въведете номер от 0001 до 9999 за обозначението . • Ако се появи съобщение за потвърждение на презапис, въведете различен номер на стъпка 1. • Може да се появи разширение на файла, в зависимост от настройките на компютъра. Разширението на непод вижно изображение е “JPG”, а на движещо се изображение - “AVI”. Не променяйте разширението. Използване на компютър