Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на Macintosh компютри Можете да копирате изображения на вашия компютър. • “Picture Motion Browser” не е съвместим с Macintosh компютри. Препоръчителна компютъра среда Следната среда е препоръчителна за компютър, свързан с фотоапарата Ви. Препоръчителна среда за копиране на изображения OS (предварително инсталирана): Mac OS 9.1, 9.2 или Mac OS X (v 10.1 до 10.4) USB жак: Трябва да има по стандарт. Забележки за свързване на фотоапарата с компютър • Операциите не са гарантирани за всички препоръчителни операционни среди, споменати по-горе. • Ако свържете две или повече USB устройства към един и същи компютър едновременно, някое от устройствата, включително вашият фотоапарат, може да не работи, в зависимост от вида на USB устройството. • Операциите не са гарантирани, когато използвате USB хъб. • Съществуват два начина да направите USB връзка с компютър [Mass Storage] (настройка по подразбиране) и [PTP] режим. В тази част е описан режим [Mass Storage] като пример. За подробности относно [PTP], вижте стр. 59. • Връзката между фотоапарата и компютъра може да не се възстанови по едно и също време след излизане от режим Suspend или Sleep. Копиране и преглед на изображения на компютър Подгответе фотоапарата и Macintosh компютъра. Извършете същата процедура като описаната в “Стъпка 2: Подготовка на фотоапарата и компютъра” на стр. 66. Свържете кабела за многофункционална употреба. Извършете същата процедура като описаната в “Стъпка 2: Свързване на фотоапарата и компютъра” на стр. 67. Копиране на файлове с изображения на Macintosh компютър. 1. Щракнете два пъти върху новоразпознатото устройство [DCIM] папката, в която са запазени изображенията, които желаете да копирате. 2. Щракнете и изтеглете файловете с изображенията към иконката на твърдия диск. Изображенията се копират върху вашия твърд диск. • За повече информация относно местата за съхранение на изображенията и имената на файловете, вижте стр. 71.

Използване на Macintosh компютри З Преглед на изображенията на вашия компютър Щракнете два пъти върху иконката на твърдия диск желания от вас файл с изображение в папката, съдържаща копираните файлове, за да го отворите. За да изтриете USB връзка Извършете описаните долу процедури предварително, когато: • Изключвате кабела за многофункционална употреба (DSC-W55) или USB кабела (DSC- W35). • Изваждате “Memory Stick Duo” • Зареждате “Memory Stick Duo”, след като копирате изображенията от вградената памет • Изключвате фотоапарата Изтеглете и поставете иконката на драйверът или на “Memory Stick Duo” в иконка “Trash”. Фотоапаратът не е включен вече към компютъра. Ако използвате Mac OS v10.0, извършете гореописаната процедура след като сте изключили компютъра си. Техническата поддръжка Допълнителна информация за това устройство, както и отговори на често задавани от потребители въпроси можете да откриете на страницата на Sony за подкрепа на потребителите. http://www.sony.net/ и http://www.sony.bg Използване на компютър