Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Bulgare

Основни

Основни техники за по-добри изображения Фокусиране Експонация Цвят Качество Тази част описва основните операции за работа с вашия фотоапарат. Описано е как да използвате различните функции на фотоапарата, като например диска за избор на режим (стр. 18), менютата (стр. 30) и т.н. Фокусиране Успешно фокусиране върху обект Когато натиснете бутона на затвора наполовина, фотоапаратът настройва фокуса автоматично (Автоматично фокусиране). Запомнете, че трябва да натиснете бутона на затвора само наполовина. Натиснете бутона на затвора докрай веднага Натиснете бутона на затвора наполовина Индикаторът АЕ/AF мига -- светва/чува се звуков сигнал Натиснете бутона на затвора докрай Ако изображението изглежда замъглено, дори след като сте фокусирали, възможно е да сте разклатили фотоапарата. -- Вижте “Съвети за предотвратяване на замъгляването” (както следва). Съвети за предотвратяване на замъгляването Дръжте фотоапарата здраво, като ръцете Ви са откъм Вашата страна. Можете също така да поддържате стабилна позиция, като се облегнете на някое дърво или сграда близо до Вас. Заснемането с 2-секундно отлагане (с таймер), активиране на функцията против замъгляване, както и използването на статив също са ефикасни мерки. Използвайте светкавица на места с недостатъчна осветеност.

Основни техники за по-добри изображения Експонация Настройка на интензитета на осветеността Можете да създадете различни изображения като настроите експонацията и ISO чувствителността. Експонацията е количеството светлина, което фотоапаратът получава, когато освободите затвора. Скорост на затвора = времето, за което фотоапаратът получава светлината Експонация: Диафрагма = размерът на отвора, който позволява светлината да премине ISO чувствителност (препоръчителен индекс на експонация) = чувствителност на записа Преекспонация = твърде много светлина, избеляло изображение Правилна експонация Експонацията автоматично се задава в точната си стойност в Режим на автоматична настройка. Въпреки това Вие можете да регулирате експонацията ръчно като използвате функциите, описани по-долу. [EV] : Позволява Ви да регулирате експонацията, определена от фотоапарата - стр. 23 Недостатъчна експонация = твърде малко светлина, по-тъмно изображение [Режим на измерване]: Позволява Ви да промените тази част от обекта, която ще бъде измерена, за да се определи експонацията - стр. 35 Настройка на ISO чувствителността ISO чувствителността измерва приблизителното количество светлина, което изображението ще приеме. Дори когато експонацията е еднаква, изображението се различава в зависимост от ISO чувствителността. [ISO] регулира чувствителността -- стр. 37 Висока ISO чувствителност Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места. Въпреки това изображението съдържа шум. Ниска ISO чувствителност Записва меко изображение. Въпреки това, когато чувствителността не е достатъчна, изображението може да е тъмно.