Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Indicatori de ecran La

Indicatori de ecran La redarea fotografiilor 2 Indicatori Semnificaþie 101-0012 Numãr director - fiºier (43) Barã de evoluþie pentru redare La redarea filmelor 1 Indicatori Semnificaþie y 60min Autonomia rãmasã Mod de înregistrare (18, 39) Dimensiunea imaginii (24) 3 Indicatori Semnificaþie Conexiune PictBridge (84) Director de înregistrare (55) • Acest simbol nu apare dacã folosiþi memoria internã. Director de redare (43) • Acest simbol nu apare dacã folosiþi memoria internã. Capacitatea rãmasã liberã în memoria internã Capacitatea rãmasã a liberã pe “Memory Stick” 8/8 12/12 Numãrul imaginii / Numãrul de imagini înregistrate în directorul selectat C:32:00 Afiºaj de autodiagnosticare (100) 00:00:12 Contor - 1.3 Step 12/16 N Modul redare (28) Protecþie (43) Marcaj pentru imprimare (DPOF) (87) Schimbare director (43) • Acesta nu apare când este folositã memoria internã. Scala de mãrire (28) Redare cadru cu cadru (39) Redare (28) Volum (28) 14

Indicatori de ecran 4 Indicatori Semnificaþie Conexiune PictBridge (86) • Nu decuplaþi cablul (DSC- W55) pentru mufa multifuncþionalã / cablul USB (DSC-W35) câtã vreme este afiºat acest simbol +2.0EV Valoarea nivelului EV (23) Numãrul ISO (37) Metoda de mãsurare (35) Bliþ Echilibrul de alb (36) 5 Indicatori Semnificaþie Histogramã (16, 23). • Când afiºarea histogramei este dezactivatã apare simbolul . 2007 1 1 Data/ora la care a fost 9:30 AM înregistratã imaginea redatã Meniu (30) z PAUSE Redarea în serie a z PLAY imaginilor Multi Burst (39) bB BACK/ Selecteazã imaginile NEXT v VOLUME Regleazã volumul V 500 Viteza obturatorului F3.5 Valoarea aperturii Imaginea redatã 15