Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Meniul de înregistrare

Meniul de înregistrare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 În legãturã cu [Multi Burst] • Puteþi reda succesiv imagini înregistrate folosind Multi Burst aplicând procedurile urmãtoare. – Pentru a face pauzã / a relua dupã pauzã : Apãsaþi secþiunea z a butonului de comandã. – Pentru redarea cadru cu cadru : Apãsaþi b/B în modul pauzã. Apãsaþi z pentru reluarea redãrii în serie. • Nu puteþi utiliza urmãtoarele funcþii în modul Multi Burst : – Mãrirea inteligentã (Smart Zoom) – Divizarea unei serii de imagini înregistrate în modul Multi Burst – Extragerea sau ºtergerea unui cadru dintr-o serie de imagini înregistrate în modul Multi Burst – Stabilirea unui interval dintre cadre diferit de [1/30] când pentru comutatorul de mod este aleasã varianta . • La redarea unei serii de imagini înregistrate în modul Multi Burst folosind un calculator sau o camerã care nu beneficiazã de funcþia Multi Burst, imaginea este afiºatã ca o unicã imagine alcãtuitã din 16 cadre. • Este posibil sã nu puteþi înregistra imagini în modul Multi Burst în funcþie de modul stabilit la Selecþia Scenei (pagina 26). În legãturã cu [Burst] • La înregistrarea folosind cronometrul propriu, este înregistratã o serie de cel mult cinci imagini. • Intervalul de înregistrare este de aproximativ 0,9 secunde. • Când acumulatorul are puþinã energie sau când memoria internã ori când unitatea “Memory Stick Duo” sunt complet ocupate, înregistrarea în modul Burst se opreºte. • Este posibil sã nu puteþi înregistra imagini în modul Burst în funcþie de varianta stabilitã la Selecþia Scenei (pag. 27). Numãrul maxim de înregistrãri continue (Unitate de mãsurã : nr. imagini) Calitate Dimensiune 7 M 3:2 5 M 3 M 2 M VGA 16 : 9 Fine 4 4 5 7 11 64 11 Standard 6 6 8 13 20 100 20 40

Meniul de înregistrare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 (Interval) : Stabilirea intervalului dintre cadre în modul [Multi Burst] Selecteazã intervalul dintre cadre pentru modul [Multi Burst] (pag. 39). 1/7.5 (1/7.5”) 1/15 (1/15”) 1/30 (1/30”) • Selectaþi mai întâi [Multi Burst] din [Mode], apoi stabiliþi intervalul dorit dintre cadre din [Interval]. Când selectaþi o altã funcþie decât [Multi Burst], aceastã funcþie nu este disponibilã. (Nivelul bliþului) : Stabilirea cantitãþii de luminã emisã de bliþ Regleazã cantitatea de luminã a bliþului. + ( +) Spre + : Creºte nivelul bliþului. Normal – ( –) Spre – : Scade nivelul bliþului. • Pentru a modifica nivelul bliþului, pag. 21. 41