Views
3 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Memory Stick Tool Pentru

Memory Stick Tool Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 50 Change REC. Folder (Schimbarea directorului de înregistrare) Este schimbat directorul de înregistrare curent. 1 Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de comandã, apoi apãsaþi z. Apare interfaþa de selecþie a directorului. 2 Selectaþi directorul dorit cu b/B, ºi [OK] cu v, apoi apãsaþi z. Pentru a renunþa la schimbarea directorului de înregistrare Selectaþi [Cancel] la pasul 1 sau 2, apoi apãsaþi z. • Nu puteþi selecta directorul cu numãrul “100MSDCF” ca director de înregistrare. • Nu puteþi deplasa imaginile înregistrate, dintr-un director în altul. 56

Memory Stick Tool Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 50 Copy (Copiere) Sunt copiate toate imaginile din memoria internã pe un “Memory Stick Duo”. 1 Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo” cu capacitatea de 64 MB sau mai mare. 2 Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de comandã, apoi apãsaþi z. Apare mesajul “All data in internal memory will be copied Ready?” (Vor fi copiate toate datele din memoria internã. Sunteþi pregãtit?). 3 Selectaþi [OK] cu secþiunea v a butonului de comandã, apoi apãsaþi z. Începe copierea. Pentru a renunþa la copiere Selectaþi [Cancel] la pasul 2 sau 3, apoi apãsaþi z. • Utilizaþi un acumulator complet încãrcat. Dacã încercaþi sã copiaþi fiºiere de imagine folosind un acumulator care mai are puþinã energie, aceasta se poate epuiza cauzând eºuarea operaþiei de copiere sau chiar deteriorarea datelor. • Nu puteþi copia imagini separate. • Imaginile originale din memoria internã sunt reþinute ºi dupã copiere. Pentru a ºterge conþinutul memoriei interne, scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” dupã copiere, apoi executaþi operaþia de formatare [Format] corespunzãtoare meniului (Internal Memory Tool) (pag. 54). • Când copiaþi datele din memoria internã pe “Memory Stick Duo”, vor fi copiate toate datele. Nu puteþi alege un anumit director de pe “Memory Stick Duo” ca destinaþie pentru datele de copiat. • Marcajul (de imprimare) nu este copiat chiar dacã sunt copiate datele. 57