Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Imprimarea fotografiilor

Imprimarea fotografiilor Cum se imprimã fotografiile Când imprimaþi fotografii înregistrate în modul [16:9], ambele margini ale acestora pot fi eliminate, aºa cã aveþi grijã sã verificaþi înainte de imprimare (pagina 97). Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge (pagina 83) Puteþi tipãri fotografii conectând camera direct la o imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge. Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã “Memory Stick” Puteþi tipãri fotografii conectând camera direct la o imprimantã compatibilã “Memory Stick”. Pentru detalii, consultaþi manualul de instrucþiuni al imprimantei. Imprimarea folosind un calculator Puteþi copia fotografiile pe un calculator folosind aplicaþia “Picture Motion Browser”, iar apoi le puteþi imprima. Puteþi imprima fotografii ce conþin data la care au fost înregistrate (pagina 78) Imprimarea la un magazin specializat (pagina 87) Puteþi duce cardul de memorie “Memory Stick Duo” pe care au fost stocate imagini înregistrate cu camera dvs. la un magazin specializat în imprimarea imaginilor fotografice. Puteþi ataºa un marcaj (de imprimare) imaginilor care vreþi sã fie tipãrite. 82

Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge Chiar dacã nu aveþi la dispoziþie un calculator, puteþi printa cu uºurinþã fotografiile înregistrate cu camera dvs. foto dacã o conectaþi la o imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge. • “PictBridge” este bazat pe un standard CIPA. (CIPA : Camera & Imaging Products Associacion - Asociaþia pentru Camere ºi Produse pentru Imagine) Etapa 1: Pregãtirea camerei Pregãtiþi camera pentru a o conecta la imprimantã prin cablul USB dedicat. Când conectaþi camera la o imprimantã care este recunoscutã dacã pentru [USB Connect] este aleasã varianta [AUTO], Etapa 1 nu este necesarã. Cursorul Index În modul imagine unicã Puteþi imprima o imagine unicã pe o coalã. În modul index Puteþi imprima mai multe fotografii la o dimensiune redusã pe o singurã foaie. Puteþi imprima fie o aceeaºi imagine de mai multe ori (1), fie un grup de mai multe imagini diferite (2). Butonul MENU Butonul de comandã • Se recomandã utilizarea unui acumulator complet încãrcat pentru a se evita întreruperea alimentãrii în cursul imprimãrii. 1 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul. 2 Apãsaþi B la butonul de comandã pentru a alege (Setup). 3 Selectaþi [ ] (Setup2) folosind V, apoi selectaþi [USB Connect] cu v/V/B. • În funcþie de imprimantã, este posibil ca facilitatea de imprimare Index sã nu fie disponibilã. • Numãrul de fotografii tipãrite la o singurã imprimare index diferã în funcþie de printer. • Nu se pot imprima filmele. • Când este recepþionatã o notificare de eroare de la imprimantã, indicatorul clipeºte timp de circa cinci secunde pe ecranul camerei. Verificaþi imprimanta. 4 Selectaþi [PictBridge] folosind B/ v, apoi apãsaþi z. Este stabilit modul USB de funcþionare. 83