Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea

Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj) Folosirea cronometrului propriu Apãsaþi V ( ) la butonul de comandã de mai multe ori pânã ce este selectat modul dorit. Nici un indicator : Nu este utilizat cronometrul propriu : Este stabilitã o întârziere de 10 secunde cu cronometrul propriu : Este stabilitã o întârziere de 2 secunde cu cronometrul propriu Apãsaþi butonul declanºator, indicatorul luminos al cronometrului propriu clipeºte ºi se aude un semnal sonor pânã ce obturatorul este acþionat. Indicator luminos al cronometrului Pentru a renunþa, apãsaþi din nou V. • Dacã utilizaþi întârzierea de 2 secunde, este posibilã sã evitaþi apariþia imaginilor neclare cauzate de miºcarea involuntarã a mâinii când apãsaþi butonul declanºator. 22

Înregistrarea simplificatã a imaginilor (Modul automat de reglaj) EV (Ajustarea manualã a expunerii) Apãsaþi butonul b ( ), apoi apãsaþi v (Mai luminos) / v (Mai întunecat) pentru a efectua reglajul. Pentru a opri afiºarea scalei, apãsaþi din nou butonul b. Spre – Spre + • Pentru detalii legate de expunere, consultaþi pagina 7. • Valoarea de compensare poate fi stabilitã în trepte de 1/3EV. • Dacã un subiect a fost înregistrat în condiþii extreme de luminã sau de întuneric, sau dacã este utilizat bliþul, reglajul expunerii este posibil sã nu fie eficient. z Reglajul EV (Valoarea Expunerii) cu ajutorul histogramei afiºate A Numãr de pixeli B Luminozitate A Întunecat B Luminos Histograma este un grafic care prezintã luminozitatea unei imagini. Apãsaþi de mai multe ori butonul DISP (Comutator de interfaþã) pentru a fi prezentatã histograma pe ecran. Graficul afiºat indicã o imagine întunecatã dacã valorile sunt concentrate spre stânga, respectiv o imagine luminoasã când valorile sunt concentrate spre dreapta. Puneþi comutatorul de mod în poziþia , P sau Scene Selection ºi ajustaþi opþiunea EV verificând expunerea cu ajutorul histogramei. • Histograma este afiºatã la redarea unei singure fotografii, fãrã a putea însã sã reglaþi expunerea. 23