Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Copierea imaginilor pe

Copierea imaginilor pe calculator 1 Dupã realizarea conexiunii USB la Etapa 2, faceþi clic pe [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera wizard] T [OK] pentru ca interfaþa sã aparã automat pe ecran. 3 Faceþi clic pe caseta de bifare corespunzãtoare imaginilor care nu vã intereseazã pentru a le dezactiva marcajul ºi pentru ca acestea sã nu fie copiate, apoi faceþi clic [Next]. 1 1 2 2 Este afiºatã interfaþa “Scanner and Camera Wizard”. 2 Faceþi clic [Next]. Sunt afiºate imaginile stocate pe cardul “Memory Stick Duo” al camerei. • Dacã nu este introdusã nici o unitate “Memory Stick Duo” în aparat, vor apãrea imaginile din memoria internã. Este afiºatã interfaþa “Picture Name and Destination” (Denumirea imaginii ºi destinaþia ei). 4 Selectaþi o denumire ºi o destinaþie pentru imagini, apoi faceþi clic [Next]. 1 2 Începe copierea imaginilor. Când copierea se încheie, pe ecran apare interfaþa “Other Options” (Alte opþiuni). • Aceastã secþiune prezintã un exemplu de copiere a imaginilor în directorul “My Documents”. 68

Copierea imaginilor pe calculator 5 Faceþi clic pe butonul corespunzãtor indicaþiei [Nothing. I’m finished working with these pictures] (Nimic. Am încheiat lucrul cu aceste imagini) pentru a-l selecta, apoi faceþi clic [Next]. 1 Faceþi dublu clic pe [My Computer] T [Removable Disk] T [DCIM]. • Dacã nu este afiºat simbolul “Removable Disk”, consultaþi pag. 95. Este afiºatã interfaþa “Completing the Scanner and Camera Wizard”. 6 Faceþi clic [Finish]. Interfaþa dispare. • Pentru a continua copierea altor imagini deconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã (DSC-W55) sau pe cel USB (DSC-W35) (pag. 71). Dupã aceea urmaþi procedura explicatã la “Etapa 2 : Conectarea camerei ºi a calculatorului” de la pagina 67. 2 Faceþi dublu-clic pe directorul unde sunt stocate fiºierele cu imagini pe care vreþi sã le copiaþi. Apoi faceþi clic-dreapta pe un fiºier cu imagini pentru a fi afiºat meniul, dupã care faceþi clic pe [Copy]. Etapa 3-B: Copierea imaginilor pe calculator • Vedeþi pagina 71 pentru locaþia din memorie a imaginilor stocate. • Pentru Windows XP, urmaþi procedura explicatã la “Etapa 3-A : Copierea imaginilor pe calculator” (pag. 67). Aceastã secþiune descrie un exemplu de copiere a imaginilor în directorul “My Documents”. 69