Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Fotografierea (Selecþia

Fotografierea (Selecþia scenei) Modurile de Selecþie a scenei Urmãtoarele moduri sunt predefinite, pentru a se potrivi cu condiþiile de înregistrare. Sensibilitate înaltã (High Sensitivity) Vã permite sã fotografiaþi fãrã a folosi bliþul, în condiþii de iluminare slabã, reducând neclaritãþile. Modul imagine delicatã (Soft snap) Acest mod vã permite sã surprindeþi tenul persoanelor în culori mai luminoase ºi mai calde, pentru a obþine fotografii mai frumoase. În plus, efectul de focalizare creeazã o atmosferã delicatã, adecvatã pentru chipuri de oameni, flori etc. Modul portret în amurg (Twilight portrait)* Folosiþi aceastã variantã când vreþi sã înregistraþi portrete de persoane aflate în spaþii întunecate. Vã permite sã obþineþi imagini clare ale persoanelor în întuneric, fãrã a pierde atmosfera de noapte ce le înconjoarã. Modul amurg (Twilight )* Vã permite sã înregistraþi scene de noapte de la distanþe mari, fãrã a pierde atmosfera nocturnã. Modul peisaj (Landscape) Aparatul focalizeazã numai pe subiecte aflate la mari distanþe pentru a fotografia peisaje etc. Modul plajã (Beach) Când fotografiaþi pe þãrmul mãrii sau pe malul unui lac, albastrul apei este înregistrat cu claritate dacã folosiþi aceastã variantã. Zãpadã (Snow) Când fotografiaþi scene de iarnã cu multã zãpadã sau alte spaþii unde întregul ecran apare alb, utilizaþi acest mod pentru a evita difuzia culorilor ºi pentru a înregistra imagini clare. * Deoarece viteza obturatorului este mai micã în modurile (Amurg) ºi (Portret în amurg), vã recomandãm sã folosiþi un trepied. 26

Fotografierea (Selecþia scenei) Funcþii care nu pot fi combinate cu Selecþia scenei Pentru fotografierea în mod corespunzãtor pentru condiþiile de înregistrare, camera stabileºte o combinaþie de funcþii. Unele funcþii nu sunt disponibile, depinzând de modul ales pentru Selecþia scenei. Când apãsaþi butonul pentru a selecta funcþii care nu pot fi combinate cu Selecþia scenei, este emis un semnal sonor. : puteþi selecta reglajul dorit Macro (prim plan) Flash (bliþ) AF range finder Focus preset (focalizare prestabilitã) White Balance (echilibru de alb) Burst / Multi Burst (cadre succesive) Flash level (nivelul bliþului) 27