Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

2 Изберете

2 Изберете входа, за който искате да зададете наименование, след което натиснете . 3 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете знак, след което натиснете b. Можете да преместите позицията за въвеждане напред или назад, като натиснете B/b. 4 Повторете стъпка 3, за да въведете знаците един по един, след което натиснете . Въведеното от Вас наименование се запаметява. Меню „Network Settings“ Можете да коригирате настройките на мрежата. Менюто „Network Settings“ е достъпно само когато е избрана функцията „Home Network“ или „SEN“. x Internet Settings Позволява Ви да зададете настройките на мрежата. За подробности вижте „Конфигуриране на мрежовите настройки на приемника“ (стр. 36). •Wired Setup • Wireless Setup x Information Позволява Ви да проверите информацията за мрежата. 1 Изберете „Information“, след което натиснете . 2 Изберете настройката, която искате да проверите, след което натиснете . Информацията за текущата настройка се показва на телевизионния екран. Можете да проверите настройките* за „Physical Connection“, „SSID“, „Security Settings“, „IP Address Setting“, „IP Address“, „Subnet Mask“, „Default Gateway“, „DNS Settings“, „Primary DNS“, „Secondary DNS“ и „MAC Address“. * Стойностите по време на настройка се различават в зависимост от мрежовата среда и типа на връзката. x PARTY STREAMING Позволява Ви да настроите приемника да използва функцията PARTY STREAMING. 1 Изберете „PARTY STREAMING“, след което натиснете . 2 Изберете „On“ или „Off“, след което натиснете . • On: приемникът може да бъде открит от други устройства в домашната мрежа. Приемникът може да стартира или затвори PARTY, както и да се присъедини към или да излезе от PARTY. • Off: приемникът може да бъде открит от други устройства в домашната мрежа. Приемникът обаче не може да стартира или затвори PARTY, нито да се присъедини към или да излезе от PARTY. x Device Name Позволява Ви да зададете име на приемника с дължина до 30 знака, за да бъде лесно разпознаваем от другите устройства в домашната мрежа. За задаване на име на устройството 1 Изберете „Device Name“, след което натиснете . 2 Натиснете , за да изберете текущото име на устройството. 100 BG

3 Задръжте SHIFT, след което натиснете бутоните с цифри/текст, за да въведете име на устройството. 4 Натиснете . Съвет Името на устройството по подразбиране е „STR-DN840 ******“. „******“ са последните 6 цифри от MAC адреса на приемника. x Network Standby Докато режимът „Network Standby“ е с настройка „On“, приемникът може да е винаги свързан и да се контролира по мрежата. 1 Изберете „Network Standby“, след което натиснете . 2 Изберете „Off“ или „On“, след което натиснете . • On: функцията на мрежата работи дори когато приемникът е в режим на готовност и възобновява операциите, когато се контролира по мрежата. • Off: функцията на мрежата се изключва, когато приемникът е в режим на готовност. При повторно включване възобновяването на работата на приемника отнема повече време. Забележка Когато приемникът е в режим на готовност, индикаторът ?/1 (включено/в готовност) на предния панел светва в кехлибарено, ако „Network Standby“ е с настройка „On“. Меню „System Settings“ Можете да регулирате настройките на приемника. x Language Позволява да изберете езика за съобщенията на екрана. •English •French •German •Spanish x Auto Standby Позволява Ви да настроите приемника да се превключва автоматично в режим на готовност, когато не го използвате или когато към него не се въвеждат сигнали. • On: превключва към режим на готовност след около 20 минути. • Off: не превключва в режим на готовност. Забележки • Тази функция не работи в следните случаи. – избран е вход „FM TUNER“, „AM TUNER“, „USB“, „HOME NETWORK“ или „SEN“. – използва се функцията AirPlay или PARTY STREAMING; – софтуерът на приемника се актуализира. • Ако използвате едновременно функциите за автоматично влизане в режим на готовност и таймер на заспиване, с приоритет е таймерът за заспиване. x Network Update Позволява Ви да актуализирате софтуера на приемника до най-новата версия. За подробности вижте „Актуализиране на софтуера“ (стр. 77). Регулиране на настройките 101 BG