Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Съвет Когато

Съвет Когато се покаже „OPTIONS“ в долната дясна част на екранното меню, можете да изведете списъка с функциите, като натиснете OPTIONS и изберете съответната функция. За връщане към предишния екран Натиснете RETURN O. За изход от менюто Натиснете HOME, за да изведете началното меню, след което натиснете HOME отново. Общ преглед на началните менюта Икона на менюто Watch Listen Sound Effects Settings Описание Избира се видеоизточникът, който да подава сигнал към приемника (стр. 43). Избира музиката от сървъра от SA-CD/CD, USB устройство, домашната мрежа или SEN (стр. 43). Можете да слушате и FM/AM радио на вградения приемник. Позволява Ви да се наслаждавате на усъвършенстване на звука, предоставено от различни собствени технологии и функции на Sony (стр. 54). Регулира настройките на приемника (стр. 89). 42 BG

Основни операции Възпроизвеждане на входен сигнал от оборудване 2 +/– ?/1 Бутони за входен сигнал V/v/B/b, OPTIONS HOME SOUND FIELD +/– 1 Натиснете HOME. Началното меню се показва на телевизионния екран. 2 Изберете „Watch“ или „Listen“, след което натиснете . На телевизионния екран се показва списъкът с елементи на менюто. 3 Изберете желаното от Вас оборудване, след което натиснете . 4 Включете оборудването и започнете възпроизвеждането. 5 Натиснете 2 +/–, за да регулирате нивото на звука. Можете да използвате и MASTER VOLUME на приемника. 6 Натиснете SOUND FIELD +/–, за да слушате съраунд звук. Може също да използвате и A.F.D./ 2CH, MOVIE или MUSIC на приемника. За подробности вижте стр. 54. Съвети • Можете да завъртите INPUT SELECTOR на приемника или да натиснете бутоните за входен сигнал на дистанционното управление, за да изберете желаното от Вас оборудване. • Можете да настроите силата на звука чрез копчето MASTER VOLUME на приемника или бутона 2 +/– на дистанционното управление. За да увеличите или намалите силата на звука бързо – Завъртете копчето бързо. – Натиснете и задръжте бутона. За да направите фина настройка – Завъртете копчето бавно. – Натиснете бутона и го освободете веднага. За да активирате функцията за заглушаване Натиснете . Функцията за заглушаване ще се отмени, когато направите следното: • натиснете отново; • промените силата на звука; • изключите приемника; • извършвате автоматично калибриране. За да избегнете повреда на високоговорителите Преди да изключите приемника, задължително намалете силата на звука. Основни операции 43 BG