Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Първи стъпки

Първи стъпки Можете да се наслаждавате на аудио/видео оборудването си, свързано към приемника, като следвате лесните стъпки по-долу. Преди да свържете кабелите, задължително изключете кабела за променливотоково захранване (проводника към електрическата мрежа). Инсталиране и свързване на високоговорителите (стр. 20, 22) Проверка на подходящата за оборудването връзка Свързване на телевизора и видеооборудването (стр. 24, 25) Качеството на изображението зависи от жака за свързване. Вижте илюстрацията по-долу. Изберете начина на връзка съобразно жаковете на оборудването си. Препоръчваме Ви да свържете видеооборудването си чрез HDMI връзка, ако то разполага с HDMI жакове. Цифров Аналогов Високо качество на изображението Свързване на аудиооборудването (стр. 29) Подготовка на приемника Вижте „Свързване на променливотоков захранващ кабел (проводник към електрическата мрежа)“ (стр. 33) и „Включване на приемника“ (стр. 33). Настройване на приемника Вижте „Настройване на приемника чрез „Easy Setup““ (стр. 33). Задаване на настройките за аудиоизход на свързаното оборудване За да изведете многоканален цифров звук, проверете настройката за извеждане на цифров звук на свързаното оборудване. За Sony Blu-ray Disc плейър проверете дали „Audio (HDMI)“, „BD Audio MIX Setting“, „Dolby Digital DTS“, „Dolby Digital“ и „DTS“ са с настройка съответно „Auto“, „Off“, „Bitstream“, „Dolby Digital“ и „DTS“ (към 1 август 2012 г.). За PlayStation 3 след свързване на приемника с HDMI кабел, изберете „Audio Output Settings“ в „Sound Settings“ и „HDMI“ и „Automatic“ (с версия на системния софтуер 4.21). За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното оборудване. 18 BG

Цифрови аудиоформати, поддържани от приемника Цифровите аудиоформати, които този приемник може да декодира, зависят от изходните жакове за цифров звук на свързаното оборудване. Този приемник поддържа следните аудиоформати. Аудиоформат [Дисплей] Dolby Digital [DOLBY D] Dolby Digital EX [DOLBY D EX] Dolby Digital Plus a) [DOLBY D +] Dolby TrueHD a) [DOLBY HD] DTS [DTS] DTS-ES [DTS-ES] DTS 96/24 [DTS 96/24] DTS-HD High Resolution Audio a) [DTS-HD HR] DTS-HD Master Audio а)б) [DTS-HD MA] DSD a) [DSD] Многоканален линеен PCM а) [PCM] Максимален брой канали Начин на свързване на приемника с оборудването за възпроизвеждане COAXIAL/OPTICAL HDMI 5.1 a a 6.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 a a 6.1 a a 5.1 a a 7.1 × a 7.1 × a 5.1 × a 7.1 × a a) Ако оборудването за възпроизвеждане не отговаря на формата, аудиосигналите се възпроизвеждат в друг формат. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на оборудването за възпроизвеждане. b) Сигнали с честота на семплиране над 96 kHz се възпроизвеждат с честота 96 kHz или 88,2 kHz. 19 BG