Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Връщане към

Връщане към фабричните настройки по подразбиране Можете да изчистите всички запаметени настройки и да върнете приемника към фабричните настройки по подразбиране чрез следната процедура. Тази процедура може да се използва и за инициализиране на приемника преди използването му за първи път. Задължително използвайте бутоните на приемника, за да извършите тази операция. ?/1 1 Натиснете ?/1, за да изключите приемника. 2 Задръжте ?/1 впродължение на 5 секунди. На панела на дисплея за кратко се показва „CLEARING, след което се променя на „CLEARED!“. Промените или корекциите, извършени в настройките, се нулират към стойностите по подразбиране. Забележка Пълното изчистване на паметта отнема няколко минути. Не изключвайте приемника, докато на дисплея не се покаже „CLEARED!“. 88 BG

Регулиране на настройките Използване на меню „Settings“ 3 Изберете желания елемент на менюто, след което натиснете , за да осъществите достъп до този елемент. Пример: когато изберете „Speaker Settings“ Можете да регулирате различни настройки за високоговорителите, съраунд ефектите и др. с помощта на меню „Settings“. RETURN O 1 Натиснете HOME. Началното меню се показва на телевизионния екран. V/v/B/b, HOME 4 Изберете желания от Вас параметър, след което натиснете . За връщане към предишния екран Натиснете RETURN O. За изход от менюто Натиснете HOME, за да изведете началното меню, след което натиснете HOME отново. 2 Изберете „Settings“ от началното меню, след което натиснете , за да влезете в режима на менюто. На телевизионния екран се показва списъкът на менюто „Settings“. Регулиране на настройките 89 BG