Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Предварително задаване на FM/AM радиостанции (Preset Memory) Можете да съхраните до 30 FM и 30 AM станции като предпочитани. 1 Настройте станцията, която искате да зададете, с помощта на Auto Tuning (стр. 50) или Direct Tuning (стр. 51). 2 Изберете „Preset Memory“, след което натиснете . 3 Изберете номер за предварително зададената станция и натиснете . Станцията се съхранява под избрания номер. 4 Повторете стъпки от 1 до 4, за да съхраните друга станция. Можете да съхраните станция, както следва: • AM честотна лента: AM 1 до AM 30 • FM честотна лента: FM 1 до FM 30 Превключване на предварително зададени станции V/v/B/b, OPTIONS Задаване на наименования на предварително зададените станции (Name Input) 1 Изберете „FM“ или „AM“ от менюто, след което натиснете . 2 Изберете „Select Preset“, след което натиснете . 3 Изберете номера на предварително зададената станция, за която искате да зададете име, натиснете , след което натиснете OPTIONS. 4 Изберете „Name Input“, след което натиснете . 5 Натиснете V/v неколкократно, за да изберете знак, след което натиснете b. Можете да преместите позицията за въвеждане напред или назад, като натиснете B/b. Можете да въведете име до 8 знака. 6 Повторете стъпка 5, за да въведете знаците един по един, след което натиснете . Въведеното от Вас наименование се запаметява. Забележка Някои букви, които могат да се покажат на телевизионния екран, не могат да се изведат на панела на дисплея. 1 Изберете „FM“ или „ AM“ от менюто, след което натиснете . 2 Изберете „Select Preset“, след което натиснете . 3 Изберете желаната от Вас предварително зададена станция, след което натиснете . Достъпни са номера за предварително зададени станции от 1 до 30. 52 BG

Получаване на RDS предавания (само при модели за Европа иАвстралия) Този приемник ви позволява да използвате система за предаване на данни (RDS), която позволява радиостанциите да изпращат допълнителна информация с нормалния сигнал на програмата. Този приемник предлага удобни RDS функции, като показване на наименованието на услугата на програмата. RDS е налице само за FM станции.* * Не всички FM станции предоставят услугата RDS или един и същ тип услуги. Ако не сте запознати с услугите RDS във Вашата област, се консултирайте с местните радиостанции за подробности. Лесен избор на станция от FM честотната лента Когато настроите станция, предоставяща услуги RDS, на телевизионния екран и на панела на дисплея се показва наименованието на услугата на програмата*. * Ако не се получава RDS предаване, наименованието на услугата на програмата няма да се покаже. Забележки • RDS може да не работи правилно, ако станцията, на която сте настроили, не предава RDS сигнал или ако силата на сигнала е слаба. • Някои букви, които могат да се покажат на телевизионния екран, не могат да се изведат на панела на дисплея. Съвет Докато е показано наименование на услугата на програмата, можете да проверите честотата, като натиснете неколкократно DISPLAY (стр. 108). Операции с тунера 53 BG