Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bulgaro

2: Свързване

2: Свързване на високоговорителите Преди да свържете кабелите, задължително изключете кабела за променливотоково захранване (проводника към електрическата мрежа). Съраунд високоговорител Десен Ляв Централен високоговорител B B A A B B Десен Ляв Десен Ляв Събуфер * Заден съраунд/Двоен усилвател/преден висок/ Преден B високоговорител ** Преден A високоговорител A Кабел за монозвук (не е включен в комплекта) B Кабел за високоговорител (не е включен вкомплекта) 22 BG

* Когато свързвате събуфер с функция за автоматично преминаване в режим на готовност, изключете я, докато гледате филми. Ако функцията за автоматично преминаване в режим на готовност е активирана, тя превключва автоматично в режим на готовност според нивото на входния сигнал към събуфера и звукът не може да се извежда. ** Забележки за свързването към входовете SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B. – Ако свързвате само един заден съраунд високоговорител, свържете го към левия вход (отбелязан с „L“). – Ако разполагате с допълнителна система на предни високоговорители, свържете я към тези входове. Задайте за „SB Assign“ настройка „Speaker B“ в менюто за настройки на високоговорителите (стр. 94). Можете да изберете желаната от Вас система на предни високоговорители с помощта на бутона SPEAKERS върху приемника (стр. 36). – Можете да свържете предните високоговорители към тези входове чрез свързване с двоен усилвател (стр. 23). Задайте за „SB Assign“ настройка „Bi-Amp“ в менюто „Speaker Settings“ (стр. 94). Свързване на двоен усилвател Ако не използвате задни съраунд и предни високи високоговорители, можете да свържете предните високоговорители към входовете SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B, като използвате свързване с двоен усилвател. Преден високоговорител (десен) Преден високоговорител (ляв) Връзки Забележка След като инсталирате и свържете високоговорителя, изберете конфигурацията на високоговорителите от менюто „Speaker Settings“ (стр. 91). Свържете жаковете от страната „Lo“ (или „Hi“) на предните високоговорители към входовете SPEAKERS FRONT A и свържете жаковете от страната „Hi“ (или „Lo“) на предните високоговорители към входовете SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B. Уверете се, че металните пластини на „Hi/Lo“, прикрепени към високоговорителите, са отстранени от тях, за да избегнете неизправност в приемника. След като извършите свързването с двоен усилвател, задайте за „SB Assign“ настройка „Bi-Amp“ в менюто „Speaker Settings“ (стр. 94). 23 BG