Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Indikátory na displeji

Indikátory na displeji A Indikátor vstupu Rozsvietením signalizuje aktuálny vstup. HDMI Prijímač rozpoznal zariadenie pripojené pomocou konektora HDMI IN. ARC Vybratý je televízny vstup a zistili sa signály kanálu Audio Return Channel (ARC). COAX Digitálny signál sa prijíma prostredníctvom konektora COAXIAL (str. 81). OPT Digitálny signál sa prijíma prostredníctvom konektora OPTICAL (str. 81). B PARTY Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie PARTY STREAMING (str. 70). C S.OPTIMIZER Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie Sound Optimizer (str. 55). D D.C.A.C. Svieti pri používaní výsledkov merania funkcie Auto Calibration. E TrueHD* Rozsvieti sa, keď prijímač dekóduje signály formátu Dolby True HD. F Indikátor DTS(-HD)* Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač dekóduje zodpovedajúce signály formátu DTS. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Indikátor systému reproduktorov (str. 34) H Indikátor ladenia ST Rozsvieti sa, keď sa prijímač naladí na stereofónne vysielanie. MEM Rozsvieti sa po aktivovaní pamäťovej funkcie, napríklad ukladania predvolieb (str. 50). I SLEEP Rozsvieti sa po aktivovaní časovača automatického vypnutia (str. 14). J EQ Rozsvieti sa po aktivovaní ekvalizéra. K D.L.L. Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie D.L.L. (Digital Legato Linear) (str. 91). L D.R.C. Rozsvieti sa po aktivovaní kompresie dynamického rozsahu (str. 92). M NEO:6 Rozsvieti sa po aktivovaní dekódovania DTS Neo:6 Cinema/ Music (str. 53). 10 SK

N Indikátor Dolby Pro Logic Príslušný indikátor sa rozsvieti, keď prijímač spracúva signál formátu Dolby Pro Logic. Táto technológia maticového dekódovania priestorového zvuku dokáže zlepšiť vstupné signály. PL Dolby Pro Logic PL II Dolby Pro Logic II PL IIx Dolby Pro Logic IIx PL IIz Dolby Pro Logic IIz * Pri prehrávaní disku vo formáte Dolby Digital alebo DTS sa musia vytvoriť digitálne prepojenia a položka INPUT MODE nesmie byť nastavená na hodnotu Analog (str. 81) ani Analog Direct. Poznámka Tieto indikátory sa v závislosti od nastavenia šablóny pre reproduktory nemusia rozsvietiť. O A.P.M. Rozsvieti sa po aktivovaní funkcie A.P.M. (Automatic Phase Matching). Funkciu A.P.M. môžete nastaviť iba v režime DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) (str. 32). P UPDATE Svieti v prípade, že je k dispozícii nový softvér (str. 73). Q Indikátor intenzity signálu bezdrôtovej siete LAN Rozsvietením signalizuje intenzitu signálu bezdrôtovej siete LAN (str. 37, 38). Žiadny signál. Signál má slabú intenzitu. Signál má strednú intenzitu. Signál má silnú intenzitu. R Indikátor Wired LAN Rozsvieti sa po pripojení kábla LAN. S USB Rozsvieti sa po zistení zariadenia iPod, iPhone alebo USB. 11 SK