Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie funkcie

Používanie funkcie PARTY STREAMING Zvukový obsah, ktorý sa práve prehráva v prijímači, možno súčasne prehrávať vo všetkých zariadeniach v domácej sieti podporujúcich funkciu PARTY STREAMING. Ak pri používaní bezdrôtového pripojenia nastane rušenie, pripojte prijímač k smerovaču pomocou káblového pripojenia (str. 31). Počas vysielania prúdu údajov relácie PARTY spustí zariadenie nazývané „hostiteľ relácie PARTY“ reláciu PARTY a začne vysielať prúd hudobných údajov. Zariadenie nazývané „hosť relácie PARTY“ sa pripojí k relácii PARTY a začne prijímať hudbu od hostiteľa relácie PARTY. Skôr než funkciu PARTY STREAMING začnete používať, skontrolujte, či je položka PARTY STREAMING nastavená na hodnotu On (str. 94). Hostiteľ relácie PARTY Hosť relácie PARTY Hosť relácie PARTY PARTY START/ CLOSE SHIFT PARTY JOIN/LEAVE Funkciu PARTY STREAMING môžete používať s inými zariadeniami*, na ktorých sa nachádza logo PARTY STREAMING znázornené nižšie. Hosť relácie PARTY * Dostupné zariadenia kompatibilné s funkciou PARTY STREAMING môžu byť v jednotlivých krajinách alebo regiónoch odlišné. Podrobné informácie o kompatibilných zariadeniach vám poskytnú najbližší predajcovia produktov spoločnosti Sony. 70 SK

Spustenie relácie PARTY Pripojenie k relácii PARTY Spustením relácie PARTY umožníte ostatným zariadeniam podporujúcim funkciu PARTY STREAMING prehrávať tú istú hudbu, aj keď sa budú nachádzať v rôznych miestnostiach. 1 Skontrolujte, či sú zariadenia fungujúce ako hostia relácie PARTY zapnuté a pripravené na pripojenie k relácii PARTY. 2 Prehrajte zvuk z požadovaného zdroja zvuku. Vysielať možno zvukový obsah zo všetkých zdrojov zvuku tohto prijímača. Poznámky • Vysielať možno iba zvukový obsah prijímača. Počas hosťovania relácie PARTY sa videosignály nebudú prenášať do televízora a zvukové signály sa zmixujú do dvoch kanálov. V takom prípade môžete vybrať iba zvukové pole 2ch Stereo. • Keď reláciu PARTY spustíte ako hostiteľ relácie PARTY, medzi zvukovým a obrazovým výstupom sa môže v nasledujúcich prípadoch vyskytnúť oneskorenie. – Používa sa funkcia spätného zvukového kanálu (ARC). – Obrazový výstup zariadenia je pripojený k televízoru a zvukový vstup k vstupným konektorom digitálneho alebo analógového zvuku na prijímači. • Zdroje s ochranou autorských práv sa nemusia vysielať. 3 Stlačte tlačidlo PARTY START. Na displeji sa zobrazí hlásenie START.PARTY. Prijímač spustí vysielanie relácie PARTY ako hostiteľ relácie PARTY. Ukončenie relácie PARTY Stlačte tlačidlo PARTY CLOSE. Prijímač sa môže pripojiť k relácii PARTY, ktorú spustilo iné zariadenie. Takto môžete prehrávať ten istý zvukový obsah, ktorý sa prehráva v inej miestnosti. Kým hostiteľ relácie PARTY hostí reláciu PARTY, stlačte tlačidlo PARTY JOIN a prijímač sa pripojí k relácii PARTY ako hosť relácie PARTY. Opustenie relácie PARTY Stlačte tlačidlo PARTY LEAVE. Poznámky • K relácii PARTY sa nemôžete pripojiť v nasledujúcich prípadoch: – hosťujete reláciu PARTY v prijímači, – už ste sa pripojili k inej relácii PARTY. • Ak stlačíte tlačidlo PARTY JOIN, kým nie je spustená žiadna relácia PARTY, ale prehráva sa obsah zariadenia kompatibilného s funkciou PARTY STREAMING, zariadenie bude hostiteľom relácie PARTY a prijímač sa k relácii PARTY pripojí ako hosť relácie PARTY. • Keď sa zariadenie pripojí k relácii PARTY, funkcia hosťa relácie PARTY sa automaticky prepne na HOME NETWORK. Aj keď hosť relácie PARTY opustí reláciu PARTY, jeho funkcia bude naďalej HOME NETWORK. Tip Ak je položka Network Standby nastavená na hodnotu On, prijímač sa zapne a pripojí k relácii PARTY automaticky po spustení relácie PARTY hostiteľom relácie PARTY. Používanie funkcií siete 71 SK